Zpráva o činnosti KT ČGF za rok 2001

Komise skoků na trampolíně České gymnastické federace pracovala v roce 2001 ve složení ing. Vladimír Zeman (předseda) a Miluše Marková a ing. Ferdinand Matějka (členové).

Komise pracovala otevřeným způsobem v těsné spolupráci především s reprezentačními trenéry Vítězslavem Michalkem a Jindřichem Kozubkem a dále i s řadou oddílových trenérů, rozhodčích a funkcionářů, kteří se na činnosti komise podíleli nejen při konzultacích připravovaných rozhodnutí, ale i spoluprací při konkrétních akcích.

 
 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně 2001 proběhla dne 10. ledna 2001 v Praze. Mimo jiné projednala a schválila :
 •  
 • zprávu o činnosti komise za rok 2000 a záměry pro rok 2001
 •  
 • zhodnocení přípravy reprezentačních výběrů a účastí reprezentantů v mezinárodních soutěžích v roce 2000
 •  
 • zhodnocení přípravy výběrů talentované mládeže v roce 2000
 •  
 • hospodaření komise za rok 2000
 •  
 • sportovní kalendář na rok 2001 (INFO)

  a úpravu celého komplexu soutěžních předpisů pro skoky na trampolíně v České republice, které vstoupily v platnost od 1.1.2001 :
 •  
 • povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně (INFO)
 •  
 • soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně (INFO)
 •  
 • pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na prampolíně (INFO)
 •  
 • technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice (INFO).
  I přes oprávněné obavy z negativních důsledků rozsáhlých změn soutěžních předpisů potvrdil průběh soutěží v roce 2001 správnost rozhodnutí účastníků valné hromady 2001, která tak přispěla k dalšímu výkonnostnímu růstu zejména mladých talentovaných závodníků a k jejich motivaci. Na druhé straně ale soutěže v roce 2001 naznačily i ještě rezervu ve struktuře mistrovských soutěží, kde finále hodnocené z nulové známky zejména u seniorského a juniorského mistrovství republiky zřejmě omezuje i prvek konkurence v průběhu celé soutěže.

  Valná hromada oddílů skoků na trampolíně 2001 také vyzvala všechny zájemce ke zpracování návrhů přípravy reprezentačních výběrů a výběrů talentované mládeže do roku 2003.
  Po spíše rozpačitém začátku byly v souvislosti s přípravou na mistrovství světa 2001 vyzkoušeny nové metody a postupy plánování a jednotné evidence a vyhodnocování přípravy a staronový formát kontrolního závodu 3+3. Na základě získaných zkušeností pak bylo sestaveno družstvo olympijské přípravy a stanoveny individuální tréninkové a výkonnostní úkoly jednotlivých členů a na jejich základě byl vypracován Plán olympijské přípravy pro období 2001 – 2004. Do družstva olympijské přípravy tak bylo zařazeno 8 seniorek/seniorů, 4 juniorky a 9 závodnic/závodníků žákovského věku, kteří zároveň plní podmínky juniorské výkonnosti.

   
   

  Činnost komise v roce 2001 byla zaměřena především na :
 •  
 • činnost a přípravu reprezentačních výběrů a reprezentačních družstev a družstva olympijské přípravy ČR
 •  
 • starty reprezentantů na mezinárodních závodech a na Mistrovství světa
 •  
 • přípravu a realizaci mistrovských a přebornických soutěží a soutěží Českého a Žákovského poháru
 •  
 • přípravu a realizaci 2 mezinárodních soutěží v České republice – a to Čtyřutkání Česká republika – Dánsko – Porýní (Německo) – Velká Británie a 29. ročníku Mezinárodního závodu Přátelství
 •  
 • zvýšení popularity a propagace skoků na trampolíně v České republice.

   
   

  Vrcholnými soutěžemi ve skocích na trampolíně v roce 2001 byly :
  domácí soutěže :
   Mistrovství České republiky seniorů 23. června 2001 v BrněINFO
   Mistrovství České republiky juniorů 23. června 2001 v BrněINFO
   Mistrovství České republiky družstev 15. září 2001 v LiberciINFO
   Mistrovství České republiky žactva 24. listopadu 2001 v Praze v Liboci (pořadatel TJ Petřiny)INFO
   systém soutěží 6. ročníku Českého poháru jednotlivců a 5. ročníku Českého poháru synchronních dvojic a 5. ročníku Žákovského poháru jednotlivců 2001 : 
    21. dubna 2001 v Praze na Žižkově (pořadatel TJ Petřiny)INFO
    19. května 2001 v Liberci INFO
    9. června 2001 ve Dvoře Králové nad LabemINFO
    6. října 2001 v Praze na ŽižkověINFO
    3. listopadu 2001 v Rožnově pod RadhoštěmINFO
  mezinárodní soutěže v České republice :
   Čtyřutkání Česká republika – Dánsko – Porýní (Německo) – Velká Británie 2. června 2001 v TurnověINFO
   29. ročník Mezinárodního závodu Přátelství 1. prosince 2001 ve Dvoře Králové nad LabemINFO
  mezinárodní soutěže v zahraničí :
   Mistrovství světa 26.-28. července 2001 v Odense v DánskuINFO
   soutěže Světového poháru série 2001/2002 :
    8.-9. června 2001 v Hannoveru v NěmeckuINFO
    19.-20. října 2001 v Espinho v Portugalsku (ČR se z finančních důvodů nezúčastnila)INFO
    26.-27. října 2001 v Petrohradě v RuskuINFO
   Světové hry mládeže 1.-4. srpna 2001 v Odense v Dánsku.INFO

   
   

  Mistry České republiky 2001 (INFO) se stali Lenka Honzáková (SK GT Litoměřice) – již pošesté, Petr Dufek (TJ Petřiny Praha) - počtvrté a v synchronních dvojicích Lenka Honzáková / Petra Vachníková (SK GT Litoměřice / TJ Rožnov pod Radhoštěm) - počtvrté.

  Mistrem České republiky družstev 2001 (INFO) se stalo družstvo SK GT Litoměřice ve složení Lenka Honzáková, Ivana Lachmanová, Libuše Pilzová a Veronika Svobodová, které tak přerušilo tříletou nepřetržitou vládu družstva TJ Petřiny Praha.

  Juniorskými mistryněmi České republiky 2001 (INFO) se stali Libuše Pilzová (SK GT Litoměřice) a Zuzana Musialková / Kristýna Závodníková (Sokol Olomouc / Sokol Brno-Komárov). Po čtyřleté přestávce se opět uskutečnila i soutěž juniorů a titul získal Daniel Komarov (TJ Petřiny Praha).

  Žákovskými mistry České republiky 2001 (INFO) se stali Naďa Palacká (TJ Rožnov pod Radhoštěm), Michal Burian (TJ Lokomotiva Liberec) v soutěžích jednotlivců

  a Simona Kadlecová / Jana Vaculínová (TJ Rožnov pod Radhoštěm) a Michal Burian / Pavel Knirsch (Lokomotiva Liberec) v soutěžích synchronních dvojic.

  Žákovským přeborníkem České republiky smíšených družstev 2001 (INFO) se stalo družstvo TJ Lokomotiva Liberec ve složení Michal Burian, Zita Frydrychová, Pavel Knirsch a Ivana Morávková.

  Vítězkou Českého poháru ve skocích na trampolíně se v roce 2001 (INFO) stala již popáté Petra Vachníková (TJ Rožnov pod Radhoštěm) a v soutěži synchronních dvojic žen byly nejlepší Simona Kadlecová / Jana Vaculínová (TJ Rožnov pod Radhoštěm).

  V mužských kategoriích byl nejlepší Petr Dufek z TJ Petřiny Praha, který vyhrál jak mezi jednotlivci (také už popáté), tak i se svým oddílovým a reprezentačním kolegou Petrem Dejlem i soutěže synchronních dvojic.

  Vítězi Žákovského poháru 2001 (INFO) se stali Naďa Palacká (TJ Rožnov pod Radhoštěm) a David Koudelka (Sokol Brno-Komárov).

   
   

  Výkonnost českých trampolinistů v roce 2001 je nutno posuzovat z několika samostatných pohledů.

  Dlouhodobě nejlepší české závodnice Lenka Honzáková (SK GT Litoměřice) a Petra Vachníková (TJ Rožnov pod Radhoštěm) se v mezinárodním srovnání stále pohybují v pásmu podmínek olympijské kvalifikace (při Mistrovství světa 2001 obsadily 14. a 15. místo podle modelových podmínek kvalifikace pro OH 2004 v Aténách, kde bude startovat 16 žen a 16 mužů). Navíc se těsně k pásmu olympijské kvalifikace přiblížil i další český trampolinista Petr Dufek (TJ Petřiny Praha), který si od mistrovství světa 1999 (21. místo) polepšil při mistrovství světa 2001 na 18. místo podle podmínek kvalifikace pro OH 2004. Výkonnostní růst zaznamenal v roce 2001 i Petrův oddílový kolega Petr Dejl, který tak doplnil trojici našich nejlepších závodníků.
  Všichni čtyři jsou zároveň českými želízky v ohni pro kvalifikaci na Olympijské hry 2004 v Aténách.

  Podstatný výkonnostní růst v roce 2001 zaznamenaly závodnice a závodníci juniorské a žákovské věkové kategorie.
  Juniorky Libuše Pilzová (SK GT Litoměřice), Kristýna Závodníková (Sokol Brno-Komárov) a Naďa Palacká (TJ Rožnov pod Radhoštěm) se prosadily i mezi seniorkami a věkem ještě žákyně Simona Kadlecová / Jana Vaculínová (TJ Rožnov pod Radhoštěm) ovládly dočasně uvolněný ženský synchronní trůn.
  V roce 2001 došlo ke zlomu i v kategorii juniorů a po 7 letech absolutní nadvlády juniorek si zařazení do juniorského reprezentačního výběru vybojovali Daniel Komarov (TJ Petřiny Praha) a závodníci TJ Lokomotiva Liberec Michal Burian a Pavel Knirsch.
  Zdravé jádro juniorského týmu, který je zároveň družstvem nadějí pro Olympijské hry 2008 v Pekingu, tvoří závodnice a závodníci Sokola Brno-Komárov, TJ Lokomotiva Liberec, SK GT Litoměřice, Sokola Olomouc, TJ Petřiny Praha a TJ Rožnov pod Radhoštěm.

  Na mezinárodním poli stojí také za zmínku především účast 6 juniorek ve Světových hrách mládeže 1.-4. srpna 2001 v Dánském Odense (INFO). Při svém většinou prvním velkém mezinárodním startu a v konkurenci nejlepších světových závodnic v příslušných věkových kategoriích se umístily ve střední části startovního pole a navíc, Simona Kadlecová s Janou Vaculínovou (TJ Rožnov pod Radhoštěm) se v soutěži synchronních dvojic dívek 13-14 let nečekaně probojovaly do finále a skončily celkově na 6. místě.
  Úspěch zaznamenaly také juniorky Adéla Mikalová / Libuše Pilzová (SK GT Litoměřice), které vyhrály v Závodě olympijských nadějí 26.-27. května 2001 v Zielone Gore v Polsku (INFO).

  Za dosažené úspěchy ve vrcholných soutěžích patří naše poděkování nejen jednotlivým závodnicím a závodníkům a jejich trenérům, ale i všem těm, kteří se na jejich přípravě a jejím zajištění podíleli.

   
   

  Plnění sportovních cílů pro rok 2001 :
  Mistrovství světa :
 •  
 • ženy jednotlivkyně cíl 15. místo - nesplněn
 •  
 • muži jednotlivci cíl 30. místo - nesplněn
 •  
 • synchronní dvojice žen cíl 7. místo - nesplněn
 •  
 • synchronní dvojice mužů cíl 10. místo - nesplněn
  Světové hry mládeže :
 •  
 • jednotlivci cíl 10. místo - nesplněn
 •  
 • synchronní dvojice cíl 8. místo - splněn.

   
   

  Příprava reprezentantů a dalších členů reprezentačních výběrů ČR a družstva olympijské přípravy byla i v roce 2001 zajišťována především pod vedením oddílových a osobních trenérů v mateřských oddílech závodníků. Zavedení jednotné metodiky elektronického vykazování tréninkových ukazatelů umožnilo získat srovnatelné údaje o všech sledovaných závodnících a je možným zdrojem různých analýz a individuální optimalizace sportovní přípravy jednotlivých sledovaných závodníků.

  Organizované nadstandardní zdravotní zabezpečení reprezentantů České republiky bylo i v roce 2001 zajišťováno smluvním lékařem České gymnastické federace MUDr. Lubošem Hrazdírou.

   
   

  Rok 2001 byl i rokem pořádání dvou významných mezinárodních soutěží ve skocích na trampolíně v České republice.

  Nejprve se 2. června 2001 v Turnově konalo tradiční Čtyřutkání Česká republika – Dánsko – Porýní (Německo) – Velká Británie (INFO), které pořádáme vždy jedenkrát za čtyři roky. Nové místo, výborné zázemí a organizace, kvalitní výkony a napínavý průběh závodu – tak lze stručně charakterizovat závod, který byl zároveň vyvrcholením Dnů dětí s Modrou pyramidou (INFO), pořádaných v šesti různých městech našimi oddíly skoků na trampolíně.
  Čtyřutkání 2001 pořádali společně Taneční a pohybová škola ILMA Turnov a TJ Lokomotiva Liberec a české družstvo ve složení Petr Dejl, Petr Dufek, Petr Dostál, Jitka Holíčková, Lenka Honzáková a Petra Vachníková obsadilo 3. místo za Velkou Británií a Dánskem.

  Naopak na konci roku, po roční přestávce způsobené tím, že se v roce 2000 nepodařilo nalézt pořadatele, proběhl 1. prosince 2001 ve Dvoře Králové nad Labem 29. ročník Mezinárodního závodu Přátelství (INFO), který byl velmi dobrým vyvrcholením podzimní sezóny. I zde odvedli pořadatelé z našeho nejmladšího trampolínového oddílu Sokol Dvůr Králové nad Labem velký kus práce a díky také výbornému zázemí a organizaci dobře obstáli při svém prvním mezinárodním závodě.
  Závodu se ze zahraničí zúčastnili reprezentanti Izraele, Rakouska a Švédska ale žádný z nich na stupně nejvyšší nedosáhl a vítězství ve všech kategoriích vybojovali čeští reprezentanti (Petra Vachníková, Petr Dejl, Simona Kadlecová / Jana Vaculínová a Petr Dejl / Petr Dufek).

   
   

  V roce 2001 jsme také poprvé u nás uspořádali mezinárodní kurz rozhodčích (INFO), který proběhl 26.-27. května v Praze pod vedením prezidenta technické komise skoků na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace pana Horsta Kunze. Vysoká úroveň kurzu a dobrá příprava účastníků určitě přispěly k tomu, že všichni účastníci úspěšně složili závěrečné zkoušky.
  Dnes tedy v České republice máme 15 mezinárodních rozhodčích, z toho 2 rozhodčí 2. třídy, 2 rozhodčí 3. třídy a 11 rozhodčích 4. třídy (INFO).

   
   

  Základní záměry pro rok 2002 :
 •  
 • zajištění mistrovských a pohárových soutěží v České republice
 •  
 • zajištění 30. Ročníku Mezinárodního závodu Přátelství – závodu olympijských nadějí v České republice
 •  
 • koordinace přípravy a růst výkonnosti družstva olympijské přípravy a reprezentačních výběrů České republiky
 •  
 • koordinace přípravy závodníků ve Sportovních centrech mládeže a sportovních třídách
 •  
 • koordinace přípravy a růst výkonnosti vybraných závodníků talentované mládeže
 •  
 • úspěšný start na Mistrovství Evropy - sportovní cíle :
  a) Umístění v soutěžích žen :
   - jednotlivkyně do 20. místa
   - synchronní dvojice do 10. místa
   - družstvo do 8. místa
  b) Umístění v soutěžích mužů :
   - jednotlivci do 30. místa
   - synchronní dvojice do 15. místa
   - družstvo do 8. místa
 •  
 • úspěšný start na Juniorském mistrovství Evropy - sportovní cíle :
  a) Umístění v soutěžích juniorek :
   - jednotlivkyně do 30. místa
   - synchronní dvojice do 10. místa
   - družstvo do 8. místa
  b) Umístění v soutěžích juniorů :
   - jednotlivci do 35. místa
   - synchronní dvojice do 15. místa
   - družstvo do 8. místa
 •  
 • úspěšný start v závodech Světového poháru série 2001/2002
 •  
 • propagace skoků na trampolíně
 •  
 • projekt materiálního zabezpečení náhradních dílů pro trampolíny
 •  
 • projekt komplexního školení trenérů
 •  
 • projekt programu na zpracování výsledků soutěží ve skocích na trampolíně.  Vladimír ZEMAN, předseda KT ČGF