Povinné sestavy 1999-2000 

Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice

platné od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002


Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující požadavky pro sestavení první sestavy :

A. FIG A - první sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro světová mistrovství :
 1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
 3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 4. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s nejméně 360° vrutové rotace
 5. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.
 První sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace.

B. FIG B - první sestava FIG pro juniorská mistrovství :
 1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
 3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 4. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.
 První sestava se skládá z 10 různých prvků, z nichž jeden může mít méně než 270° saltové rotace.

Každý prvek naplňující stanovené požadavky sestavy A nebo B musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.
Za změny, nesplněné požadavky a meziskoky v první sestavě se udělí srážky podle Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro skoky na trampolíně.


Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující povinné sestavy :

Povinné sestavy C - E jsou složeny z 10 různých prvků a musí být zapsány do závodní karty. Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota její obtížnosti :

 • povinná sestava C
 • nejméně 4,0 bodu
 • povinná sestava D
 • nejméně 2,5 bodu
 • povinná sestava E
 • nejméně 1,5 bodu

  Povinná sestava F (obtížnost 0,8 bodu) :

   1. skok do sedu
   2. ze sedu skok s 1/2 vrutem do sedu
   3. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
   4. skok přímý schylmo roznožmý
   5. 1/4 salta vpřed na břicho
   6. 1/4 salta vzad (vztyk)
   7. skok přímý s 1/2 vrutem
   8. skok přímý skrčmo
   9. 1/4 salta vzad na záda
   10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem

  Změna v povinné sestavě má za následek přerušení sestavy podle Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro skoky na trampolíně.


  Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

 •  
 • Mistrovství České republiky - první sestava A
 •  
 • Mistrovství České republiky juniorů - první sestava B
 •  
 • Mistrovství České republiky žactva a Přebor České republiky žákovských družstev - povinná sestava C nebo D
 •  
 • Mistrovství České republiky družstev - první / povinná sestava A - D
 •  
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - první / povinná sestava A - F.


  Ostatním soutěžím ve skocích na trampolíně v České republice jsou doporučeny :

 • první / povinná sestava A - E
 • povinná sestava složená z 10 různých libovolných prvků
 • a náborovým soutěžím :

 • povinná sestava složená z 5 různých libovolných prvků.
 • © KT ČGF 10. února 2001 a VV ČGF 12. února 2001

  zpět