Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice

platné od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2000


Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující povinné sestavy :

A. FIG A - povinná sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro období 1999-2000 - podmínky pro sestavení :
 
 • 10 různých prvků s minimálně 270° saltové rotace
 •  
 • 1 prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 •  
 • 1 prvek se saltovou rotací mezi 360° a 720° s minimálně 540° vrutové rotace
 •  
 • 1 dvojné salto (720°) vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 •  
 • 1 dvojné salto (720°) vpřed nebo vzad s minimálně 360° vrutové rotace
 • B. FIG B - povinná sestava FIG pro juniorská mistrovství pro období 1999-2000 - podmínky pro sestavení :
   
 • 10 různých prvků, 9 z nich se saltovou rotací minimálně 270°
 •  
 • 1 prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 •  
 • 1 prvek se saltovou rotací mezi 360° a 720° s minimálně 540° vrutové rotace
 •  
 • 1 dvojné salto (720°) vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 • Podmínky pro povinné sestavy FIG A a FIG B nemohou být splněny zkombinováním do jednoho prvku, musí být zacvičeny v samostatných prvcích. Povinná sestava musí být zapsána do závodní karty podle § 7 Mezinárodních soutěžních pravidel. Změny prvků nebo jejich pořadí, ve kterém jsou zacvičeny v povinné sestavě, mají za následek přerušení podle § 18.

  C. 1. 1/1 salta vzad toporně
   2. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem toporně
   3. 1/1 salta vzad schylmo
   4. skok přímý schylmo roznožmý
   5. 1/1 salta vzad skrčmo
   6. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem skrčmo
   7. skok přímý s 1/2 vrutem
   8. skok přímý schylmo
   9. 3/4 salta vpřed toporně
   10. 1 a 1/4 salta vpřed s 1/2 vrutem libovolně

  D. 1. skok do sedu
   2. ze sedu skok s 1/2 vrutem do sedu
   3. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
   4. skok přímý schylmo roznožmý
   5. 1/4 salta vpřed na břicho
   6. 1/4 salta vzad (vztyk)
   7. skok přímý s 1/2 vrutem
   8. skok přímý skrčmo
   9. 1/4 salta vzad na záda
   10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem

  E. podmínky pro sestavení :
   
 • 10 různých prvků
 •  
 • 1 prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 • F. podmínky pro sestavení :
   
 • 10 různých prvků
 • Soutěžím v České republice jsou stanovené povinné sestavy závazně určeny :

 • Mistrovství České republiky - povinná sestava A
 • Mistrovství České republiky juniorů - povinná sestava B
 • Mistrovství České republiky družstev - povinné sestavy A - D
 • Přebor České republiky dospělých - povinné sestavy A - D
 • Žákovský přebor České republiky - povinné sestavy A - E
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - povinné sestavy A - D
 • Ostatní soutěže ve skocích na trampolíně v České republice - povinné sestavy A - F
 • © KT ČGF leden 1999