Soutěžní řád 1999-2000 

Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice

platný od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002


Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice je specializovanou částí Soutěžního řádu České gymnastické federace, jehož společná ustanovení jsou pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice závazná.
Soutěže ve skocích na trampolíně se v České republice organizují v souladu s :

 •  
 • Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně Mezinárodní gymnastické federace (FIG),
 •  
 • Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice,
 •  
 • Pravidly pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice,
 •  
 • Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
  ze kterých vycházejí i odlišnosti od soutěží sportovní gymnastiky.

  Druhy soutěží :

 • jednotlivci
 • synchronní dvojice
 • družstva
 • Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií.

  Věkové kategorie :

 • žákovská věková kategorie
 • - do 15 let včetně
 • juniorská věková kategorie
 • - od 13 let do 17 let(FIG B 13 až 17* let)
 • věková kategorie dospělých
 • - od 15 let včetně(FIG A od 17* let)
  * FIG : v mezinárodních soutěžích je v roce 17 let věku možno startovat pouze ve FIG A nebo pouze ve FIG B.
  Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození.

  Soutěže :

  1.Mistrovské soutěže.
   
   1.1Mistrovství a přebory České republiky.
   a)Mistrovství České republiky - věková kategorie dospělých :
   
 • ženy jednotlivkyně
 •  
 • muži jednotlivci
 •  
 • ženy synchronní dvojice
 •  
 • muži synchronní dvojice.
 •  b)Mistrovství České republiky juniorů - juniorská věková kategorie :
   
 • juniorky jednotlivkyně
 •  
 • junioři jednotlivci
 •  
 • juniorky synchronní dvojice
 •  
 • junioři synchronní dvojice.
 •  c)Mistrovství České republiky žactva a Přebor České republiky žákovských družstev - žákovská věková kategorie :
   
 • žákyně jednotlivkyně
 •  
 • žáci jednotlivci
 •  
 • žákyně synchronní dvojice
 •  
 • žáci synchronní dvojice
 •  
 • smíšená žákovská 3-4 členná družstva
 •  d)Mistrovství České republiky družstev :
   
 • smíšená 3-4 členná družstva bez věkového omezení.
 •  Účast : přihlášení závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na území České republiky.
   
   1.2Přebory oblastí a územně-správních celků.
   Technická ustanovení uvede pořadatel v rozpisu soutěže.
   
  2.Pohárové soutěže.
   Technická ustanovení jsou uvedena v Pravidlech pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice.
   
  3.Nemistrovské soutěže.
   Způsob provedení soutěže, podmínky startu závodníků a další technická ustanovení uvede pořadatel v rozpisu soutěže.

  © KT ČGF 10. února 2001 a VV ČGF 12. února 2001

  zpět