VH 2008  VH 2007  VH 2006  VH 2005  VH 2004  VH 2003  VH 2002  VH 2001 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 17. ledna 2009

V sobotu 17. ledna 2009 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila zprávu o činnosti za rok 2008 a záměry na rok 2009, sportovní kalendář pro rok 2009 a změny a doplňky technických předpisů ve skocích na trampolíně v České republice s platností od 1. ledna 2009.

Valná hromada dále vzala na vědomí hospodaření komise skoků na trampolíně ČGF za rok 2008 a také projednala :

 1.  Uspořádat školení trenérů 3. třídy pro skoky na trampolíně
 2.  Při všech mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích v České republice budou používány na podlaze kolem trampolín(y) bezpečnostní matrace s rozměry podle předpisů FIG. Bezpečnostní matrace nemusí mít certifikát FIG
 3.  Od 1.1.2009 platí nová Mezinárodní soutěžní pravidla FIG včetně nového způsobu výpočtu obtížnosti, který se projeví u trojných a čtverných salt (ke stažení ze stránek FIG v angličtině INFO)
 4.  První Olympijské hry mládeže (ve skocích na trampolíně ročník 1993 a 1994) proběhnou v roce 2010 v Singapuru. Kvalifikace na Juniorském mistrovství Evropy 2010.
 5.  Neschválen návrh na oceňování žákovských závodníků C, D a E při soutěžích Českého poháru
 6.  Při pořádání soutěží zlepšit shromažďování závodních karet a jejich včasné předání rozhodčím obtížnosti. Závodníci / páry, které neodevzdají karty včas, nebudou připuštěni k soutěži
 7.  Zlepšit spolupráci a komunikaci mezi vrchními rozhodčími, sekretariátem a zpracováním startovního pořadí a výsledků na MZP
 8.  Pro MZP nastavit limit počtu účastníků
 9.  Pro Český závod věkových skupin zachovat 2 volné sestavy v kvalifikačním kole
 10.  Nastavení povinných prvků do povinných sestav od 1.9.2008 je přínosem
 11.  Záměr zařadit do mezinárodních pravidel do hodnocení jednotlivců samostatně známky za výšku sestavy (čas) a známku za cestování


  •  
  • Sportovní kalendář pro rok 2009{info}
  •  
  • Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně 2009{info}
  •  
  • Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice od 1.1.2009{info}
  •  
  • Pozvánka na valnou hromadu KT ČGF 2009{info}