VH 2004  VH 2003  VH 2002  VH 2001 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 22. ledna 2005

V sobotu 22. ledna 2005 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila sportovní kalendář pro rok 2005 a v návaznosti na změny mezinárodních pravidel {info} i změny a doplňky technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice s platností od 1. ledna 2005.

Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Marie Mišákové z komise skoků na trampolíně ČGF a zvolila za nového člena Radka Hanáčka (TJ Rožnov pod Radhoštěm).

Valná hromada dále vzala na vědomí hospodaření komise skoků na trampolíně ČGF za rok 2004.

Doplňující volba člena komise skoků na trampolíně byla dne 16. února 2005 schválena výkonným výborem České gymnastické federace, změny a doplňky technických předpisů dne 16. března 2005.


 •  
 • Sportovní kalendář pro rok 2005{info}
 •  
 • Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně 2005 / 2004{info}
 •  
 • Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2005{info}
 •  
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice platná od 1.1.2005{info}
 •  
 • Technické odchylky od Mezinárodních pravidel pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2004{info}
 •  
 • Pozvánka na valnou hromadu KT ČGF 2005{info}
     
 •  
 • Změny mezinárodních pravidel platné od 1.1.2005{info}
 •  
 • Podmínky Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro sestavení první sestavy platné od 1.1.2005{info}