Změny 2004/2003 

Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 2005 / 2004

 • Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }
 • Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice
 • { info }

  Povinné sestavy - změny 2005 / 2004

  ZMĚNA :

  A. FIG A - první sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro soutěže FIG :
   1. Sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace.
   2. Dva prvky, označené hvězdičkou v závodní kartě, získají hodnotu obtížnosti. Známka za obtížnost těchto prvků bude přičtena k počtu bodů za provedení první sestavy.
   3. Žádný z těchto dvou prvků nesmí být opakován ve druhé sestavě, při opakování nebude jeho obtížnost počítána.
  Původní (2004) :

  A. FIG A - první sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro světová mistrovství :
   1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
   2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
   3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
   4. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s nejméně 360° vrutové rotace
   5. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.
   První sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace.
  Každý prvek naplňující stanovené požadavky sestavy A nebo B musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.


  ZMĚNA :
  Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

 •  
 • Mistrovství České republiky žactva – první / povinná sestava B, C nebo D
  Původní (2004) :

 •  
 • Mistrovství České republiky žactva - povinná sestava C nebo D


  V mistrovských a pohárových soutěžích, ve kterých v jedné kategorii mohou společně soutěžit závodníci s prvními / povinnými sestavami různé výkonnostní úrovně :

  1. do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   
 •  
 • první / povinná sestava Abez omezení
   
 •  
 • první / povinná sestava Bbez omezení
   
 •  
 • povinná sestava C6,0 bodu
   
 •  
 • povinná sestava D4,0 bodu
   
 •  
 • povinná sestava E2,5 bodu
   
 •  
 • povinná sestava F1,5 bodu
  NOVÉ :
  2. v první sestavě B a povinných sestavách C až F získají také hodnotu obtížnosti dva prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy :
   a) oba tyto prvky z první sestavy B a povinných sestav C až F mohou být opakovány ve druhé sestavě
   b) první sestavě B musí být každý z těchto dvou prvků vybrán pouze z prvků, které naplňují stanovené požadavky 1-4 pro její sestavení, jinak jeho obtížnost nebude počítána
   c) povinných sestavách C až F se k počtu bodů za provedení povinné sestavy přičte celkem nejvíce :
    
 • pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky
 • 1,5 bodu
    
 • pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků
 • 0,7 bodu
  { zpět na začátek }

  Pravidla pro Poháry - změny 2005 / 2004

  4. Pohárová soutěž.
  4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou A, B, C nebo D.
   

  4.1.1 Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   

   podmínky první/povinné/omezení obtížnosti
 • první sestava A :
 • podmínky FIG A / bez omezení
 • první sestava B :
 • podmínky FIG B / bez omezení
 • první sestava C :
 • obtížnost nejméně 4,0 bodu / 6,0 bodu
 • první sestava D :
 • obtížnost nejméně 2,5 bodu / 4,0 bodu
  NOVÉ :
  4.1.2 V první sestavě B a povinných sestavách C a D získají také hodnotu obtížnosti dva prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy :
   

  a) oba tyto prvky z první sestavy B a povinných sestav C až D mohou být opakovány ve druhé sestavě
  b) první sestavě B musí být každý z těchto dvou prvků vybrán pouze z prvků, které naplňují stanovené požadavky 1-4 pro její sestavení, jinak jeho obtížnost nebude počítána
  c) povinných sestavách C a D se k počtu bodů za provedení povinné sestavy přičte celkem nejvíce :
   
 • pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky
 • 1,5 bodu
   
 • pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků
 • 0,7 bodu
  ZMĚNA :
  Závodníci (synchronní páry) startují s první / povinnou sestavou uvedenou v přihlášce nebo vyšší, zacvičí-li sestavu nižší, obdrží penalizaci 1,0 bodu z celkového počtu bodů za první / povinnou sestavu na pokyn vrchního rozhodčího.
  Původní (2004) :
  Závodníci (synchronní páry) startují s první / povinnou sestavou uvedenou v přihlášce nebo vyšší.
  { zpět na začátek }

  Technické odchylky od pravidel FIG - změny 2005 / 2004

  NOVÉ :

  14. Elektronický synchronní přístroj (§ 8.2.7.1.1).
   Je-li používán elektronický synchronní přístroj, zaznamenávají se i známky rozhodčích č. 9 a 10. V případě poruchy přístroje bude na pokyn vrchního rozhodčího stanovena celková známka za synchronnost jako součet známek rozhodčích č. 9 a 10. Vrchní rozhodčí také stanoví, zda budou známky rozhodčích č. 9 a 10 použity u jednoho, více nebo všech párů a sestav.
  { zpět na začátek }

  © KT ČGF 22. ledna 2005