Změny 2003/2002 

Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 2004 / 2003

 • Technické odchylky od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice
 • { info }
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice
 • { info }

  Technické odchylky od pravidel FIG - změny 2004 / 2003

  NOVĚ :
  2. Startovní pořadí (§ 1.2.2).
   
 •  
 • Startovní pořadí jednotlivců, synchronních dvojic a družstev pro kvalifikační kolo může být určeno na základě přihlášek, nejdříve však 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Dodatečně přihlášení jednotlivci, synchronní dvojice a družstva pak nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním.
  Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je možno jednotlivce, synchronní dvojice a družstva přihlásit do soutěže nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem závodu, při neúčasti jednoho z partnerů přihlášeného synchronního páru je možno pár doplnit závodníkem řádně a včas přihlášeným do soutěže jednotlivců.
   Původní (2003) :
   
 •  
 • Startovní pořadí jednotlivců, synchronních dvojic a družstev pro kvalifikační kolo může být určeno na základě přihlášek, nejdříve však 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Dodatečně přihlášení jednotlivci, synchronní dvojice a družstva pak nastupují jako první a pořadí mezi nimi se určí losováním. Při Mistrovstvích České republiky a při pohárových soutěžích vyhlášených komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace je možno jednotlivce, synchronní dvojice a družstva přihlásit do soutěže nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem závodu.
  { zpět na začátek }

  Pravidla pro Poháry - změny 2004 / 2003

  4. Pohárová soutěž.
  4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou A, B, C nebo D. Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   

   podmínky první/povinné/omezení obtížnosti volné/finálové
 • první sestava A :
 • podmínky FIG A / bez omezení
 • první sestava B :
 • podmínky FIG B / bez omezení
 • první sestava C :
 • obtížnost nejméně 4,0 bodu / 6,0 bodu
 • první sestava D :
 • obtížnost nejméně 2,5 bodu / 4,5 bodu
  Závodníci (synchronní páry) startují s první / povinnou sestavou uvedenou v přihlášce nebo vyšší.
  4.3 Startovní pořadí pro první / povinnou sestavu je určeno tak, že nejprve nastupují závodníci (synchronní páry) s nejnižším výkonnostním stupněm první / povinné sestavy uvedeným v přihlášce.
  Mezi závodníky (synchronními páry) stejného výkonnostního stupně první / povinné sestavy se startovní pořadí určí podle průběžného pořadí Českého poháru tak, že nejlepší závodník (synchronní pár) nastupuje jako poslední.
   
  Původní (2003) :
  4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou A, B, C nebo D. Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   

   podmínky první/povinné/omezení obtížnosti volné/finálové
 • první sestava A :
 • podmínky FIG A / bez omezení
 • první sestava B :
 • podmínky FIG B / bez omezení
 • první sestava C :
 • obtížnost nejméně 4,0 bodu / 6,0 bodu
 • první sestava D :
 • obtížnost nejméně 2,5 bodu / 4,5 bodu
  4.3 Startovní pořadí pro první / povinnou sestavu je určeno tak, že nejprve nastupují závodníci (synchronní páry) s nejnižším výkonnostním stupněm první / povinné sestavy.
  Mezi závodníky (synchronními páry) stejného výkonnostního stupně první / povinné sestavy se startovní pořadí určí podle průběžného pořadí Českého poháru tak, že nejlepší závodník (synchronní pár) nastupuje jako poslední.
  { zpět na začátek }

  © KT ČGF 17. ledna 2004 a VV ČGF 21. ledna 2004