VH 2001 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 9. února 2002

V sobotu 9. února 2002 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila sportovní kalendář pro rok 2002 a změny Technických odchylek od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice s platností od 1. ledna 2002.

Změny Technických odchylek byly dne 13. února 2002 schváleny výkonným výborem České gymnastické federace.

  •  
  • Zpráva o činnosti KT ČGF za rok 2001INFO
  •  
  • Sportovní kalendář pro rok 2002INFO
  •  
  • Technické odchylky od mezinárodních pravidel platné od 1. ledna 2002INFO