Změny pravidel FIG od 1.1.2001 

Změny Mezinárodních pravidel FIG pro skoky na trampolíně od 1.1. 2005
(zpracováno podle pracovní verze pravidel z 13.09.2004)

1.Zvýšení počtu závodníků ve startovních skupinách kvalifikačního kola soutěží jednotlivců a synchronních dvojic na „ne více než 16“ (1.2.2)
2.Kvalifikační kolo soutěží jednotlivců a synchronních dvojic bude nadále prováděno pouze po skupinách, zrušena možnost po sestavách (1.2.2)
3.Snížení obecného počtu závodníků a párů do finále na 8 (1.3.2)
4.V soutěžích FIG bude první sestava obsahovat prvky, jejichž obtížnost se bude započítávat do celkového počtu bodů za první sestavu (5.3)
 -počet těchto prvků bude stanoven TRA-TC FIG (5.3.1)
-žádný z těchto prvků nesmí být opakován v druhé sestavě kvalifikačního kola, při opakování nebude jeho obtížnost počítána (5.3.2)
-ve finále tyto prvky již opakovány být mohou (5.3.3)
5.Pro závodnice je povolen i trikot bez rukávů (6.2)
6.Při soutěžích FIG musí mít závodník na trikotu národní znak/vlajku, jinak obdrží srážku 0,1 bodu. Ta bude odečtena od celkového počtu bodů za každou sestavu, ve které tuto podmínku porušil (6.6)
7.Za změny v první sestavě oproti závodní kartě bude udělena celková srážka 0,2 bodu od každého rozhodčího provedení (dosud byla srážka 0,1 bodu za každou změnu) (7.3)
8.Kolem trampolíny mohou být nejvíce 4 záchranci (9.1.1)
9.Při zneužití časového limitu pro rozcvičení bude srážka 0,3 bodu odečtena od celkového počtu bodů za sestavu (dosud u každého rozhodčího provedení) (12.2)
10.Hodnocení synchronnosti synchonním přístrojem (není-li přístroj, hodnotí rozhodčí 8-10), v případě poruchy přístroje, stanoví srážky za nedostatky v synchronnosti rozhodčí č. 8 s vrchním rozhodčím podle oficiálního videozáznamu (18.2.7.1)
11.Ze seznamu rozhodčích soutěže jednotlivců vypuštěn pomocník vrchního rozhodčího (19.1)
12.V soutěži synchronních dvojic sedí pomocník vrchního rozhodčího společně s rozhodčími obtížnosti (19.2)
13.Pódium pro rozhodčí musí být vysoké nejméně 1 a nejvíce 2 metry (19.3)
14.Je-li synchronnost hodnocena přístrojem, odpovídá za jeho činnost rozhodčí č. 8 (19.6)
15.Pomocník vrchního rozhodčího v soutěži synchronních dvojic :
 -pomáhá vrchnímu rozhodčímu dohlížet na trampolínu č. 2 (23.1)
-pomáhá rozhodčím obtížnosti a kontroluje, zda páry cvičí stejné prvky a ve stejném čase (23.2)
16.Hodnocení nedostatků v synchronnosti (24.3) :
 -rozdíly ve výšce v dopadu do 80 cm (dosud do 50 cm) 0,1-0,3 bodu
-rozdíly ve výšce v dopadu 80 cm nebo více (dosud 50 cm nebo více) 0,4-0,5 bodu
17.Podmínky pro sestavení první sestavy od 1.1.2005 :
 V soutěžích FIG :
-Sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace.
-Dva prvky, označené hvězdičkou v závodní kartě, získají hodnocení obtížnosti. Známka za obtížnost těchto prvků bude přičtena k počtu bodů za provedení první sestavy.
-Žádný z těchto dvou prvků nesmí být opakován ve druhé sestavě kvalifikačního kola, při opakování nebude jeho obtížnost počítána.
Pro juniory :
Sestava se skládá z 10 různých prvků, jen jeden z nich může mít méně než 270° saltové rotace. Každý prvek naplňující stanovené podmínky musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Podmínky nemohou být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.
1.jeden (1) prvek s dopadem buď na břicho nebo na záda
2.jeden (1) prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
3.jedno (1) dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu, a
4.jeden (1) prvek nejméně s 540° vrutové rotace
18.FIG Age Groups (dříve World Age Groups) budou mít horní věkové omezení kategorií 17-18 let (doposud 17+)

© KT ČGF 2. října 2004