Změny mezinárodních pravidel FIG

platné od 1. ledna 2001


Uvedeny jsou nejvýznamnější změny v Mezinárodních pravidlech pro skoky na trampolíně FIG a v předpisech souvisejících, také platných od 1.1.2001, a to v :
 • Příručce rozhodčího pro skoky na trampolíně FIG
 • Technickém řádu FIG
 • Předpisech pro Světový pohár ve skocích na trampolíně FIG

  A. Výpočet obtížnosti

  Obtížnost každého prvku se vypočítává následujícím způsobem :

 •  
 • 0,1 bodu za každé 1/4 salta (90°)
 •  
 • 0,1 bodu bonus za každé celé salto (360°) - NOVÉ
 •  
 • 0,1 bodu za každý 1/2 vrut (180°)
 •  
 • bonus za polohy rovně nebo schylmo :
   
 •  
 • 0,1 bodu za prvek - jednoduché salto (360 - 630°) bez vrutů provedené v poloze rovně nebo schylmo - NOVĚ horní hranice 630°
   
 •  
 • 0,2 bodu za prvek - vícenásobné salto s rotací 720° nebo více, s vruty nebo bez vrutů, provedené v poloze rovně nebo schylmo - ZMĚNA oproti dosavadnímu bonusu 0,1 bodu za každé celé salto

  Vzor výpočtu obtížnosti :

  prvekdosudNOVĚsaltavrutybonus saltabonus poloha
  3/4 salta vpřed rovně0,30,30,3   
  salto vzad skrčmo0,40,50,4 0,1 
  salto vzad schylmo0,50,60,4 0,10,1
  1 a 1/4 salta vpřed s 1/2 vrutem ze zad rovně0,60,70,50,10,1 
  salto vzad s celým vrutem0,60,70,40,20,1 
  salto vpřed s 1 a 1/2 vrutem0,70,80,40,30,1 
  1 a 3/4 salta vpřed schylmo0,80,90,7 0,10,1
  dvojné salto vzad skrčmo0,81,00,8 0,2 
  dvojné salto vpřed s 1/2 vrutem schylmo1,11,30,80,10,20,2
  dvojné salto vzad s 1/2 a 1/2 vrutem skrčmo1,01,20,80,20,2 
  dvojné salto vpřed s 1 a 1/2 vrutem schylmo1,31,50,80,30,20,2
  trojné salto vpřed s 1/2 vrutem skrčmo1,31,61,20,10,3 
  trojné salto vpřed s 1/2 vrutem schylmo1,61,81,20,10,30,2


  B. První / povinná sestava

  Desetiprvková NOVĚ definovaná první sestava kvalifikačního kola se skládá z prvků, které splňují stanovené podmínky pro její sestavení, a z libovolných prvků (VIZ podmínky Mezinárodní gymnastické federace pro sestavení první sestavy pro olympijský cyklus 2001-2004).
  Závodník musí zacvičit prvky tak, jak je zapsáno v závodní kartě, jinak obdrží srážky u každého rozhodčího provedení :

 • 0,1 bodu za každou změnu
 • 1,0 bodu za každý chybějící prvek splňující stanovené podmínky pro sestavení první sestavy.
  Za každé opakování prvku obdrží závodník srážku 1,0 bodu u každého rozhodčího provedení.
  V první sestavě se hodnotí pouze provedení sestavy.

  Národní federace jsou oprávněny stanovit povinnou sestavu místo první sestavy pro soutěže ve své působnosti. Změna v povinné sestavě má za následek přerušení sestavy.V povinné sestavě se hodnotí také pouze provedení sestavy.


  C. Ukončení sestavy ve vzpřímené poloze oběma nohama na plachtě trampolíny

  NOVÝ výklad :

 • Dopadem na obě nohy se myslí dopad na chodidla.
 • Pokud se závodník během dopadu dotkne nohama plachty, ale nedosáhne trupem svislé polohy a současně musí použít své ruce, aby zabránil pádu na obličej nebo na břicho, nebo upadne na obličej, kolena, kolena a ruce nebo na břicho, prvek se nepočítá a neudělí se ani dodatečná srážka za pád.
 • Stejně se postupuje, pokud má salto příliš rotace a trup se nezastaví ve svislé poloze, přestože se nohy dotknou plachty ještě před pádem do sedu nebo na záda.

  DOSUD se prvek počítal a udělovala se dodatečná srážka za přidané prvky.


  D. Přerušení sestavy

  Prvek, ve kterém došlo k přerušení sestavy z důvodu zjevného nesoučasného dopadu na obě nohy, se NOVĚ již nepočítá a zároveň byla ZRUŠENA i srážka za nesoučasný dopad na obě nohy 0,3 bodu.


  E. Srážky za chyby v provedení

  NOVĚ jsou strukturovány srážky za nedostatky v jistotě v posledním prvku sestavy nebo po něm (jediná srážka za větší chybu) :

 •  
 • dopad na obě nohy, ale nedostatky ve stabilitě a / nebo nedodržení klidu po dobu 3 sekund0,1 - 0,2 bodu
 •  
 • dotyk plachty jednou nebo oběma rukama0,4 bodu
 •  
 • dotyk plachty koleny nebo rukama a koleny, pád do sedu, na břicho nebo záda0,6 bodu
 •  
 • dotyk pružin, bezpečnostního čalounění, rámu nebo bezpečnostní plošiny0,6 bodu
 •  
 • dopad / pád na pružiny, bezpečnostní čalounění, rám nebo bezpečnostní plošinu a záchrannou žíněnku0,8 bodu
 •  
 • dopad / pád mimo prostor trampolíny1,0 bodu

  Dodatečné srážky jsou NOVĚ doplněny :

 •  
 • hovoření k závodníkovi nebo dávání signálu jinou formou vlastními záchranci nebo trenérem během sestavy, za každý případ0,3 bodu
 •  
 • meziskoky (přímé skoky) v sestavě, za každý meziskok1,0 bodu
 •  
 • přidané prvky1,0 bodu
 •  
 • překročení časového limitu0,1 - 0,3 bodu
 •  
 • změny prvků zapsaných v závodní kartě v první sestavě, za každý prvek - NOVÉ0,1 bodu
 •  
 • chybějící prvky splňující stanovené podmínky pro sestavení první sestavy, za každý prvek - NOVÉ1,0 bodu
 •  
 • opakování prvků v první sestavě, za každé opakování - NOVÉ1,0 bodu

  NOVĚ je definováno vodítko pro hodnocení provedení (způsob provedení, udržování výšky a jistota v každém prvku) - srážky v rozmezí 0,0 - 0,5 bodu :

 •  
 • poloha paží0,0 - 0,2 bodu
 •  
 • poloha nohou0,0 - 0,3 bodu
 •  
 • poloha těla0,0 - 0,4 bodu
 •  
 • ztráta výšky0,0 - 0,3 bodu
 •  
 • otevření / vytrčení / vykopnutí salta0,0 - 0,3 bodu
 •  
 • cestování0,0 - 0,3 bodu
  Srážka za provedení však v žádném případě nesmí v jednom prvku přesáhnout 0,5 bodu.


  F. Hodnocení provedení v synchronním závodě a počet rozhodčích

  Provedení v synchronním závodě NOVĚ hodnotí pouze 4 rozhodčí (rozhodčí č. 1 a 3 trampolínu č. 1 a rozhodčí č. 2 a 4 trampolínu č. 2). Počet bodů za provedení se vypočítá tak, že nejvyšší a nejnižší ze všech čtyř známek rozhodčích provedení se škrtnou a dvě zbývající se sečtou a získá se tak počet bodů páru za provedení.

  Pozice pomocníka rozhodčích obtížnosti byla ZRUŠENA.

  NOVÉ složení a počet rozhodčích :jednotlivcisynchrony
 •  
 • vrchní rozhodčí11
 •  
 • rozhodčí provedení  
   pro soutěž jednotlivců (č. 1 - 5)5 
   pro soutěž synchronních dvojic 4
         (trampolína č. 1 rozhodčí č. 1 a 3)  
         (trampolína č. 2 rozhodčí č. 2 a 4)  
 •  
 • rozhodčí obtížnosti (č. 6 a 7)22
 •  
 • rozhodčí synchronnosti (č. 8, 9 a 10) 3
 •  
 • pomocník vrchního rozhodčího11
  Celkem911


  G. Úbor pro závodníky

  Muži - jednobarevné gymnastické šponovky, NOVĚ s výjimkou černých a sytě tmavých.

  Ženy - trikot, NOVĚ s rukávy delšími než 2/3 paže.


  H. Záchranci

  NOVĚ může mít závodník může jednoho nebo dva své vlastní záchrance, kteří nahradí stejné množství záchranců.


  I. Protesty

  Možnost podat protest je ZRUŠENA. Vrchní rozhodčí je ale NOVĚ povinen před koncem kola rozhodnout o zřejmých chybách ve výpočtu obtížnosti nebo o chybách ve výpočtu počtu bodů za provedení nebo synchronnost, na které byl upozorněn oficiálním zástupcem federace nebo rozhodčím.


  J. Změny týkající se výhradně vybraných soutěží

  1.

  NOVĚ mohou na světových mistrovstvích startovat 2 synchronní páry žen a 2 synchronní páry mužů z jedné země (dosud 1 pár žen a 1 pár mužů). Závodníci druhého páru musí ale startovat i v soutěžích jednotlivců.

  2.

  Účast v kvalifikačních závodech Světového poháru je NOVĚ omezena na 4 muže jednotlivce a 4 ženy jednotlivkyně a 2 mužské a 2 ženské synchronní páry z jedné země. Pořádající členská federace může omezit účast na 2 muže jednotlivce a 2 ženy jednotlivkyně a 1 mužský a 1 ženský synchronní pár.

  3.

  Při světových mistrovstvích postupuje z kvalifikačního kola do finále :

 • 8 nejlepších jednotlivců, nevíce 2 z jedné země - NOVÉ
 • 8 nejlepších synchronních dvojic, nejvíce 1 z jedné země - NOVÉ
 • 5 nejlepších družstev.

 • 4.

  Jen 2/3 počtu závodníků (nejvíce 8) mohou postoupit do finále kvalifikačního závodu Světového poháru (DOSUD 10 jednotlivců a 8 synchronních párů).

  5.

  Pokud pořádající země Finálového závodu Světového poháru nemá žádného řádně kvalifikovaného závodníka, může doplnit jednoho závodníka nebo pár do jedné kategorie. Tento závodník nebo pár na divokou kartu však musí startovat nejméně ve 3 kvalifikačních závodech Světového poháru (DOSUD mohl pořadatel Finálového závodu doplnit jednoho závodníka nebo pár do každé kategorie, ve které neměl zastoupení, a to bez dalších omezujících podmínek).

  6.

  Při světových a kontinentálních mistrovstvích závodníci a synchronní páry NOVĚ začínají ve finále s nulovou známkou a vítězem je závodník nebo synchronní pár, který ve finále získá nejvíce bodů.
  Finále z nuly platí i NADÁLE u soutěží na Olympijských hrách, v kvalifikačních i finálovém závodě Světového poháru a při světových a kontinentálních mistrovstvích u soutěží družstev.

  7.

  Při světových a kontinentálních mistrovstvích ve finále družstev cvičí finálovou sestavu NOVĚ pouze 3 členové družstva a všechny 3 známky se počítají.

  8.

  Všechna finále v soutěžích v působnosti Mezinárodní gymnastické federace (FIG) mohou být NOVĚ organizována i vylučovacím (knok-out) způsobem tak, že závodník z první poloviny finalistů závodí ve volné sestavě proti závodníkovi z druhé poloviny finalistů, atd. Tento způsob finále musí být odsouhlasen technickou komisí skoků na trampolíně FIG, výkonným výborem FIG a pořadatelem.

  9.

  Za umístění v kvalifikačním závodě Světového poháru budou uděleny body NOVĚ následujícím způsobem :

  umístěníbodypeněžní odměnapeněžní odměna
  příklad č. 1příklad č. 2
  1.126001 200
  2.105001 000
  3.8400800
  4.6300600
  5.5250500
  6.4200400
  7.3150300
  8.2100200
  Celkem CHF za kategorii2 5005 000
  Pořádající federace může NOVĚ stanovit finanční odměnu, která není povinná a měla by být nejméně 2 500,- švýcarských franků na jednu kategorii. Výše uvedené příklady jen ukazují dvě možnosti výpočtu finančních odměn pro závodníky na 1. - 8. místě.
  Finanční odměna má být vyplacena podle předpisů Mezinárodní gymnastické federace (FIG) zástupci příslušné národní federace.

  ©Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), Moutier, Švýcarsko, listopad 2000
  Komise skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, prosinec 2000