Podmínky Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro sestavení první sestavy pro OH cyklus 2001-2004

Podmínky pro sestavení první sestavy pro světová a kontinentální mistrovství :

Sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace. Každý prvek naplňující stanovené podmínky musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Podmínky nemohou být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.

1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
4. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s nejméně 360° vrutové rotace
5. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.

Pro juniorská mistrovství se neuplatní podmínka č. 4 a závodníci mohou zacvičit jeden prvek s méně než 270° saltové rotace.

© Fédération Internationale de Gymnastique (FIG), Moutier, Švýcarsko, listopad 2000