Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 17. ledna 2004

V sobotu 17. ledna 2004 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila sportovní kalendář pro rok 2004 a doplňky technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice s platností od 1. ledna 2004.

Valná hromada také doplnila počet členů komise skoků na trampolíně ČGF na pět - zvolila Jiřího Kotrbu (Sokol Žižkov I.), Marii Mišákovou (Sokol Olomouc), Miroslava Patrmana (TJ Lokomotiva Liberec) a Janu Štefanikovou (SK GT Litoměřice).

Valná hromada vzala na vědomí rezignaci Vítězslava Michalka (SK GT Litoměřice) na funkci vedoucího trenéra reprezentace.

Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně a doplňující volba členů komise skoků na trampolíně byly dne 21. ledna 2004 schváleny výkonným výborem České gymnastické federace.


  •  
  • Sportovní kalendář pro rok 2004{info}
  •  
  • Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně 2004 / 2003{info}
  •  
  • Technické odchylky od Mezinárodních pravidel pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2004{info}
  •  
  • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice platná od 1.1.2004{info}
  •  
  • Pozvánka na valnou hromadu KT ČGF 2004{info}