VH 2002  VH 2001 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 18. ledna 2003

V sobotu 18. ledna 2003 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila sportovní kalendář pro rok 2003 a změny, doplňky a úpravy technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice s platností od 1. ledna 2003.

Valná hromada také neschválila odchylku od Mezinárodních pravidel FIG povolující náušnice přelepené páskou, vyzvala pořadatele Mistrovství České republiky a pohárových soutěží k zajištění videokamery s obsluhou pro řešení sporných případů a protestů a upozornila na ustanovení Soutěžního řádu České gymnastické federace o lékařských prohlídkách.

Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně byly dne 22. ledna 2003 schváleny výkonným výborem České gymnastické federace, výše poplatku za protest byla upravena podle Soutěžního řádu České gymnastické federace.


 •  
 • Sportovní kalendář pro rok 2003{info}
 •  
 • Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně 2003 / 2002{info}
 •  
 • Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od 1.1.2003{info}
 •  
 • Technické odchylky od Mezinárodních pravidel pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2003{info}
 •  
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice platná od 1.1.2003{info}
 •  
 • Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2003{info}
 •  
 • Startovné pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2003{info}
 •  
 • Pozvánka na Valnou hromadu KT ČGF 2003{info}