Startovné pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice

platné od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2005

1. Startovné v mistrovských soutěžích stanovuje výkonný výbor České gymnastické federace. Startovné je příjmem ČGF.
Startovní poplatek v mistrovských soutěžích stanovuje výkonný výbor České gymnastické federace. Startovní poplatek za závodníky registrovaných oddílů ČSTV hradí ČGF. Startovní poplatek je příjmem ČGF.
 
2. Startovné v pohárových soutěžích a v nemistrovských soutěžích :
 
 •  
 • maximálně 50,- Kč za start a závodníka nebo synchronní pár pro závodníky s českým občanstvím nebo bydlištěm v České republice.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
   
  3. Při mistrovských a pohárových soutěžích se startovné stanoví podle stavu přihlášených závodníků, synchronních párů a družstev 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Za nedodržení termínu přihlášek je stanoveno další startovné 100,- Kč / přihlášku.
   Další startovné je příjmem pořadatele soutěže.
   

  © KT ČGF 18. ledna 2003 a VV ČGF 22. ledna 2003


  Startovné a startovní poplatek v mistrovských a přebornických soutěžích
  (v soutěži jednotlivců / synchronnách dvojic / družstev)

   Mistrovství a Přebory
  České republiky
  Přebory oblastí a
  územ.-správ.celků
  Startovné
  - závodníka neregistrovaného oddílu
  - neregistrovaného záv. registrovaného oddílu

  300,- Kč / závodníka
  100,- Kč / závodníka

  100,- Kč / závodníka
    50,- Kč / závodníka
  Startovní poplatek150,- Kč / závodníkanejvíce
  100,- Kč / závodníka

  © ČGF 1998 a 2002


  Startovní poplatek pro seniorské a juniorské mistrovství České republiky : 500,- Kč / závodníka

  © ČGF 19. května 2004