Podmínky 2001-2004 

Podmínky Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro sestavení první sestavy pro OH cyklus 2005-2008


I. Podmínky pro sestavení první sestavy pro soutěže FIG :
 1. Sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace.
 2. Dva prvky, označené hvězdičkou v závodní kartě, získají hodnotu obtížnosti. Známka za obtížnost těchto prvků bude přičtena k počtu bodů za provedení první sestavy.
 3. Žádný z těchto dvou prvků nesmí být opakován ve druhé sestavě, při opakování nebude jeho obtížnost počítána.

II. Podmínky pro sestavení první sestavy v kvalifikačním kole pro juniory :
 První sestava se skládá z 10 různých prvků, z nichž jen jeden může mít méně než 270° saltové rotace. Každý prvek naplňující stanovený požadavek musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.
 1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
 3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 4. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.

© Mezinárodní gymnastická federace (FIG), Moutier, Švýcarsko, prosinec 2004