VH 2007  VH 2006  VH 2005  VH 2004  VH 2003  VH 2002  VH 2001 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 12. ledna 2008

V sobotu 12. ledna 2008 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila zprávu o činnosti za rok 2007 a záměry na rok 2008, sportovní kalendář pro rok 2008 a změny a doplňky technických předpisů ve skocích na trampolíně v České republice s platností od 1. ledna 2008 a od 1. září 2008.

Valná hromada dále vzala na vědomí hospodaření komise skoků na trampolíně ČGF za rok 2007.


 •  
 • Sportovní kalendář pro rok 2008{info}
 •  
 • Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně 2008{info}
 •  
 • Výkonnostní požadavky pro start na mistrovstvích České republiky od 1.1.2008{info}
 •  
 • Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.9.2008{info}
 •  
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice platná od 1.9.2008{info}
 •  
 • Pozvánka na valnou hromadu KT ČGF 2008{info}