Požadavky 2005-2007 

Výkonnostní požadavky pro start na mistrovstvích České republiky

platné od 1. ledna 2008

1.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na Seniorském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

 známka za kvalifikaci
  první sestava A nebo B s hodnotou obtížnosti50,0 bodu
  první sestava A nebo B bez hodnoty obtížnosti48,5 bodu
 
2.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na Juniorském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

 známka za kvalifikaci
  první sestava B s hodnotou obtížnosti50,0 bodu
  první sestava B bez hodnoty obtížnosti48,5 bodu
 
3.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na Žákovském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

 známka za kvalifikaci
  první sestava B / povinná sestava C nebo D s hodnotou obtížnosti40,0 bodu
  první sestava B / povinná sestava C nebo D bez hodnoty obtížnosti39,0 bodu
 
4.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na mistrovství České republiky družstev jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

 známka za kvalifikaci
  první sestava A nebo B / povinná sestava C nebo D s hodnotou obtížnosti40,0 bodu
  první sestava A nebo B / povinná sestava C nebo D bez hodnoty obtížnosti39,0 bodu
 
5.  Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před konáním mistrovství a po konání předchozího mistrovství. Sledovanými soutěžemi jsou pohárové a mistrovské soutěže, kontrolní závody, mezinárodní soutěže, kterých se zúčastní reprezentace České republiky, a další soutěže schválené KT ČGF.


© VH KT ČGF 12. ledna 2008