Povinné sestavy 2005-08.2008 

Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice

platné od 1. září 2008


Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující požadavky pro sestavení první sestavy :

A. FIG A - první sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro soutěže FIG :
 1. Sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace.
 2. Dva prvky, označené hvězdičkou v závodní kartě, získají hodnotu obtížnosti. Známka za obtížnost těchto prvků bude přičtena k počtu bodů za provedení první sestavy.
 3. Žádný z těchto dvou prvků nesmí být opakován ve druhé sestavě, při opakování nebude jeho obtížnost počítána.

B. FIG B - první sestava FIG pro juniorské soutěže :
 První sestava se skládá z 10 různých prvků, z nichž jen jeden může mít méně než 270° saltové rotace. Každý prvek naplňující stanovený požadavek musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.
 1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
 3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 4. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.

Za změny, nesplněné požadavky a meziskoky v první sestavě se udělí srážky podle Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro skoky na trampolíně.


Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující povinné sestavy :

Povinné sestavy C - E jsou složeny z 10 různých prvků a musí být zapsány do závodní karty. Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota její obtížnosti a povinné prvky :

 • povinná sestava C
 • nejméně 4,0 bodu3/4 salta vzad s 1/2 vrutem na záda
 • povinná sestava D
 • nejméně 2,5 bodu3/4 salta vzad na břicho
 • povinná sestava E
 • nejméně 1,5 bodu1/4 salta vzad s 1/2 vrutem na břicho

  Povinná sestava F (obtížnost 0,8 bodu) :

   1. skok do sedu
   2. ze sedu skok s 1/2 vrutem do sedu
   3. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
   4. skok přímý schylmo roznožmý
   5. 1/4 salta vpřed na břicho
   6. 1/4 salta vzad (vztyk)
   7. skok přímý s 1/2 vrutem
   8. skok přímý skrčmo
   9. 1/4 salta vzad na záda
   10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem

  Změna v povinné sestavě má za následek přerušení sestavy podle Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro skoky na trampolíně.


  Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

 •  
 • Mistrovství České republiky - první sestava A
 •  
 • Mistrovství České republiky juniorů - první sestava B
 •  
 • Mistrovství České republiky žactva – první / povinná sestava B, C nebo D
 •  
 • Mistrovství České republiky družstev - první / povinná sestava A - D
 •  
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - první / povinná sestava A - E.


  Ostatním soutěžím ve skocích na trampolíně v České republice jsou doporučeny :

 • první / povinná sestava A - E
 • povinná sestava složená z 10 různých libovolných prvků
 • a náborovým soutěžím :

 • povinná sestava složená z 5 různých libovolných prvků.

 • V mistrovských a pohárových soutěžích, ve kterých v jedné kategorii mohou společně soutěžit závodníci s prvními / povinnými sestavami různé výkonnostní úrovně :

  1. do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   
 •  
 • první / povinná sestava Abez omezení
   
 •  
 • první / povinná sestava Bbez omezení
   
 •  
 • povinná sestava C6,0 bodu
   
 •  
 • povinná sestava D4,0 bodu
   
 •  
 • povinná sestava E2,5 bodu
   
 •  
 • povinná sestava F1,5 bodu
  2. v první sestavě B a povinných sestavách C až F získají také hodnotu obtížnosti dva prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy :
   a) oba tyto prvky z první sestavy B a povinných sestav C až F mohou být opakovány ve druhé sestavě
   b) první sestavě B musí být každý z těchto dvou prvků vybrán pouze z prvků, které naplňují stanovené požadavky 1-4 pro její sestavení, jinak jeho obtížnost nebude počítána
   c) povinných sestavách C až F se k počtu bodů za provedení povinné sestavy přičte celkem nejvíce :
    
 • pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky
 • 1,5 bodu
    
 • pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků
 • 0,7 bodu

  © VH KT ČGF 12. ledna 2008