Změny 2006/2005 

Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 2008

 • Výkonnostní požadavky pro start na mistrovstvích České republiky od 1.1.2008
 • { info }
 • Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice od 1.9.2008
 • { info }
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice od 1.9.2008
 • { info }

  Požadavky pro Mistrovství ČR - změny a doplňky od 1.1.2008

  NOVÉ :

  3.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na Žákovském mistrovství České republiky jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

   známka za kvalifikaci
    první sestava B / povinná sestava C nebo D s hodnotou obtížnosti40,0 bodu
    první sestava B / povinná sestava C nebo D bez hodnoty obtížnosti39,0 bodu
   
  4.  Pro start jednotlivců a členů synchronních párů na mistrovství České republiky družstev jsou stanoveny následující minimální výkonnostní požadavky :

   známka za kvalifikaci
    první sestava A nebo B / povinná sestava C nebo D s hodnotou obtížnosti40,0 bodu
    první sestava A nebo B / povinná sestava C nebo D bez hodnoty obtížnosti39,0 bodu
   
  5.  Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před konáním mistrovství a po konání předchozího mistrovství. Sledovanými soutěžemi jsou pohárové a mistrovské soutěže, kontrolní závody, mezinárodní soutěže, kterých se zúčastní reprezentace České republiky, a další soutěže schválené KT ČGF.

  PŮVODNÍ :

  3.  Výkonnostní požadavky je nutno splnit v některé ze sledovaných soutěží v období před konáním mistrovství a po konání předchozího mistrovství.
  { zpět na začátek }

  Povinné sestavy - změny a doplňky od 1.9.2008

  Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující povinné sestavy :

  NOVÉ :
  Povinné sestavy C - E jsou složeny z 10 různých prvků a musí být zapsány do závodní karty. Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota její obtížnosti a povinné prvky :

 • povinná sestava C
 • nejméně 4,0 bodu3/4 salta vzad s 1/2 vrutem na záda
 • povinná sestava D
 • nejméně 2,5 bodu3/4 salta vzad na břicho
 • povinná sestava E
 • nejméně 1,5 bodu1/4 salta vzad s 1/2 vrutem na břicho

  PŮVODNÍ :
  Povinné sestavy C - E jsou složeny z 10 různých prvků a musí být zapsány do závodní karty. Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota její obtížnosti :

 • povinná sestava C
 • nejméně 4,0 bodu
 • povinná sestava D
 • nejméně 2,5 bodu
 • povinná sestava E
 • nejméně 1,5 bodu

  Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

  NOVÉ :

 •  
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - první / povinná sestava A - E.

  PŮVODNÍ :

 •  
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - první / povinná sestava A - D.
  { zpět na začátek }

  Pravidla pro poháry - změny a doplňky od 1.9.2008

  4. Pohárová soutěž.

  NOVÉ :

  4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou A, B, C, D nebo E.
   

  4.1.1 Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   

   podmínky první/povinné/omezení obtížnosti
 • sestava A :
 • podmínky FIG A / bez omezení
 • sestava B :
 • podmínky FIG B / bez omezení
 • sestava C :
 • obtížnost nejméně 4,0 bodu, povinný prvek / 6,0 bodu
 • sestava D :
 • obtížnost nejméně 2,5 bodu, povinný prvek / 4,0 bodu
 • sestava E :
 • obtížnost nejméně 1,5 bodu, povinný prvek / 2,5 bodu
  4.1.2 V první sestavě B a povinných sestavách C, D a E získají také hodnotu obtížnosti dva prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy :
   

  a) oba tyto prvky z první sestavy B a povinných sestav C až E mohou být opakovány ve druhé sestavě
  b) první sestavě B musí být každý z těchto dvou prvků vybrán pouze z prvků, které naplňují stanovené požadavky 1-4 pro její sestavení, jinak jeho obtížnost nebude počítána
  c) povinných sestavách C, D a E se k počtu bodů za provedení povinné sestavy přičte celkem nejvíce :
   
 • pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky
 • 1,5 bodu
   
 • pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků
 • 0,7 bodu

  PŮVODNÍ :

  4.1 V pohárové soutěži mohou startovat závodníci (synchronní páry) s první / povinnou sestavou A, B, C nebo D.
   

  4.1.1 Do celkové známky za volnou / finálovou sestavu se závodníkům (synchronním párům) počítá zacvičená obtížnost sestavy, nejvíce však :
   

   podmínky první/povinné/omezení obtížnosti
 • první sestava A :
 • podmínky FIG A / bez omezení
 • první sestava B :
 • podmínky FIG B / bez omezení
 • první sestava C :
 • obtížnost nejméně 4,0 bodu / 6,0 bodu
 • první sestava D :
 • obtížnost nejméně 2,5 bodu / 4,0 bodu
  4.1.2 V první sestavě B a povinných sestavách C a D získají také hodnotu obtížnosti dva prvky, označené hvězdičkou (druhou hvězdičkou) v závodní kartě. Jejich známka za obtížnost bude přičtena k počtu bodů za provedení první / povinné sestavy :
   

  a) oba tyto prvky z první sestavy B a povinných sestav C až D mohou být opakovány ve druhé sestavě
  b) první sestavě B musí být každý z těchto dvou prvků vybrán pouze z prvků, které naplňují stanovené požadavky 1-4 pro její sestavení, jinak jeho obtížnost nebude počítána
  c) povinných sestavách C a D se k počtu bodů za provedení povinné sestavy přičte celkem nejvíce :
   
 • pokud byly v sestavě zacvičeny oba tyto prvky
 • 1,5 bodu
   
 • pokud byl v sestavě zacvičen jen jeden z těchto prvků
 • 0,7 bodu
  { zpět na začátek }

  © VH KT ČGF 12. ledna 2008