VH 2006  VH 2005  VH 2004  VH 2003  VH 2002  VH 2001 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 13. ledna 2007

V sobotu 13. ledna 2007 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila zprávu o činnosti za rok 2006 a záměry na rok 2007 a sportovní kalendář pro rok 2007. Součástí programu byla i diskuze k rozvoji členské základny, vývoji sportovní výkonnosti, propagaci a sponzorství, materiálnímu zabezpečení a dalším systémovým a koncepčním otázkám.

Valná hromada dále vzala na vědomí hospodaření komise skoků na trampolíně ČGF za rok 2007.


  •  
  • Sportovní kalendář pro rok 2007{info}
  •  
  • Pozvánka na valnou hromadu KT ČGF 2007{info}