VH 2005  VH 2004  VH 2003  VH 2002  VH 2001 

Valná hromada oddílů skoků na trampolíně České gymnastické federace, Praha, 14. ledna 2006

V sobotu 14. ledna 2006 proběhla v Praze valná hromada oddílů skoků na trampolíně, která mimo jiné schválila zprávu o činnosti za rok 2005 a záměry na rok 2006, sportovní kalendář pro rok 2006 a změny a doplňky technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice s platností od 1. ledna 2006.

Valná hromada dále vzala na vědomí hospodaření komise skoků na trampolíně ČGF za rok 2005.

Změny a doplňky technických předpisů byly dne 17. ledna 2006 schválena výkonným výborem České gymnastické federace.


 •  
 • Sportovní kalendář pro rok 2006{info}
 •  
 • Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně 2006 / 2005{info}
 •  
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice platná od 1.1.2006{info}
 •  
 • Technické odchylky od Mezinárodních pravidel pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2006{info}
 •  
 • Startovné pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2006{info}
 •  
 • Pozvánka na valnou hromadu KT ČGF 2006{info}
     
 •  
 • Změny mezinárodních pravidel platné od 1.1.2006{info}
 •  
 • Výkonnostní požadavky pro start na seniorském a juniorském mistrovství České republiky od 1.1.2005{info}