Startovné 2003 

Startovné pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice

platné od 1. ledna 2006

1. Startovné v mistrovských soutěžích stanovuje výkonný výbor České gymnastické federace. Startovné za závodníky registrovaných oddílů ČSTV hradí ČGF. Startovné je příjmem ČGF.
Startovní poplatek v mistrovských soutěžích stanovuje výkonný výbor České gymnastické federace. Startovní poplatek je příjmem ČGF.
 
2.  Startovné v pohárových soutěžích :
 
 •  
 • maximálně 100,- Kč za start a závodníka pro závodníka nebo synchronní pár s českým občanstvím nebo bydlištěm v České republice.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
   
  3. Při mistrovských a pohárových soutěžích se startovné stanoví podle stavu přihlášených závodníků, synchronních párů a družstev 48 hodin před plánovaným začátkem závodu. Za nedodržení termínu přihlášek je stanoveno další startovné 100,- Kč / přihlášku.
   Další startovné je příjmem pořadatele soutěže.
   
  4.  Startovné v nemistrovských soutěžích stanovuje pořadatel soutěže dle svého uvážení.
   

  © KT ČGF 14. ledna 2006 a VV ČGF 17. ledna 2006


  Startovní poplatek v mistrovských a přebornických soutěžích
  (v soutěži jednotlivců / synchronnách dvojic / družstev)

   Mistrovství a Přebory
  České republiky
  Přebory oblastí a
  územ.-správ.celků
  Startovní poplatek
  - závodníka neregistrovaného oddílu
  - neregistrovaného záv. registrovaného oddílu

  500,- Kč / závodníka
  100,- Kč / závodníka

  250,- Kč / závodníka
    50,- Kč / závodníka

  © VV ČGF 17. ledna 2006


  Startovné pro seniorské a juniorské mistrovství České republiky : 500,- Kč / závodníka

  © VV ČGF 19. května 2004 a 13. dubna 2005