Změny pravidel FIG od 1.1.2004 

Změny Mezinárodních pravidel FIG pro skoky na trampolíně od 1.1.2006

1. Námitky.
 a) Technický řád FIG, sekce 1, § 8.4
 Jsou povoleny námitky proti známkám obtížnosti, pokud jsou uplatněny ústně bezprostředně po zveřejnění známky nebo nejpozději před koncem sestavy následujícího závodníka nebo skupiny. Pozdě uplatněné námitky budou odloženy. Členská federace nemůže podat námitku proti známkám závodníků z jiných členských federací.
Námitky proti ostatním známkám (provedení, synchronnost) nejsou povoleny.
Námitka musí být bez odkladů potvrzena písemně a doplněna poplatkem 300,- USD při první námitce, 500,- USD při druhé námitce a 1 000,- USD při třetí námitce.
Pokud bude námitka shledána oprávněnou a uznána, bude poplatek vrácen. V jiném případě bude poplatek odevzdán do Nadace FIG.
Každá námitka musí být řešena hlavní soutěžní komisí a její konečné rozhodnutí (proti kterému není možné odvolání) musí být přijato nejpozději :
- na konci každé skupiny kvalifikačního kola
- před zveřejněním známek následujícího závodníka nebo skupiny ve finále.
Detailní postup bude stanoven v soutěžních pravidlech.
 b) Soutěžní pravidla FIG pro skoky na trampolíně
 § 11.1 Viz § 7.8.1, § 7.8.3 a § 8.4 (námitky) Technického řádu FIG.
§ 20.15 (viz § 7.8.1 a § 8.4 Technického řádu FIG).
2. Finalisté závodů Světového poháru - § 2.3.2 Pravidel pro pořádání Světových pohárů FIG.
 § 2.3.2 Finále - nejvíce 2 jednotlivci a 1 pár z každé země v každé disciplíně.
3. Rovnost bodů v soutěži synchronních dvojic - Technický řád FIG, sekce 4, § 4.4.1.
 a) § 4.4.1.1 Kvalifikační kolo
 Pro stanovení pořadí synchronních dvojic se sečtou celkové známky za první a druhou sestavu.
V případě stejného počtu bodů na kterémkoliv místě se pořadí stanoví podle následujících kritérií:
1.  Pár s vyšším celkovým počtem bodů ve druhé sestavě
2.  Pár s vyšším počtem bodů za synchronnost ve druhé sestavě
3.  Pár s vyšším součtem počtu bodů za synchronnost v první a druhé sestavě.
 b) § 4.4.1.2 Finále
 Pořadí ve finále synchronních dvojic se stanoví podle nejvyšší výsledné známky za finálovou sestavu.
V případě stejného počtu bodů na kterémkoliv místě ve finále se pořadí stanoví podle následujících kritérií:
1.  Pár s vyšším počtem bodů za synchronnost ve finálové sestavě
2.  Pár s vyšším počtem bodů v kvalifikačním kole.

© KT ČGF 1. ledna 2006