Změny 2007/2008 

Změny technických předpisů pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice 2009

Technické odchylky od mezinárodních soutěžních pravidel FIG - změny a doplňky od 1.1.2009

NOVÉ :

9. Bezpečnost (§ 9.1 Soutěžních pravidel a § 5.1 sekce 4 Technického řádu a Normy FIG pro nářadí).
 
 •  
 • Výška haly. Při soutěžích žákovských kategorií musí být vnitřní výška haly nejméně 6 metrů.
   
 •  
 • Vedoucí závodního prostoru a záchranci. Organizátor soutěže není povinen určit vedoucího závodního prostoru a záchrance. Při rozcvičení a závodě však musí být nejméně jeden a nejvíce dva záchranci u každé dlouhé strany trampolíny, je-li používána.
   
 •  
 • Bezpečnostní stoly a dopadové matrace. Při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace musí být na koncích trampolíny používány bezpečnostní stoly s dopadovými matracemi. Rozměry dopadových matrací nesmí být menší než 250 cm (šířka), 190 cm délka a 15 cm (tloušťka na konci protilehlém konci trampolíny). Bezpečnostní stoly ani dopadové matrace nemusí mít certifikát FIG. Při ostatních soutěžích musí být na koncích trampolíny používány podepřené dopadové matrace nebo gymnastické žíněnky.
   
 •  
 • Bezpečnostní matrace. Při Mistrovstvích České republiky a pohárových soutěžích vyhlašovaných komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace musí být podlaha po stranách trampolíny a za bezpečnostními stoly pokryta bezpečnostními matracemi (šířka nejméně 1 m a tloušťka nejméně 10 cm), žíněnkami nebo koberci tlumícími dopad nejméně 1 m širokými. Bezpečnostní matrace nemusí mít certifikát FIG. Bezpečnostní matrace, žíněnky nebo koberce jsou dále doporučeny pro všechny ostatní soutěže pořádané podle Soutěžního řádu pro skoky na trampolíně v České republice.
   
 •  
 • Záchranná matrace. Vrchní rozhodčí může povolit použití záchranné matrace i na straně trampolíny přilehlé rozhodčím.

  PŮVODNÍ :

  9. Bezpečnost (§ 9.1 Soutěžních pravidel a § 5.1 sekce 4 Technického řádu).
   
 •  
 • Výška haly. Při soutěžích žákovských kategorií musí být vnitřní výška haly nejméně 6 metrů.
   
 •  
 • Vedoucí závodního prostoru a záchranci. Organizátor soutěže není povinen určit vedoucího závodního prostoru a záchrance. Při rozcvičení a závodě však musí být nejméně jeden a nejvíce dva záchranci u každé dlouhé strany trampolíny, je-li používána.
   
 •  
 • Záchranné stoly a ochranné matrace. Na koncích trampolíny musí být používány podepřené ochranné matrace nebo gymnastické žíněnky.
   
 •  
 • Záchranná matrace. Vrchní rozhodčí může povolit použití záchranné matrace i na straně trampolíny přilehlé rozhodčím.

  © VH KT ČGF 17. ledna 2009