Školení rozhodčích 2005
Rožnov pod Radhoštěm, Litoměřice

Se zahájením nového olympijského cyklu vstoupila od 1.1.2005 v platnost i nová Mezinárodní pravidla pro soutěže ve skocích na trampolíně FIG a po celém světě začala probíhat i mezinárodní a národní školení rozhodčích, která zahájilo interkontinentální školení rozhodčích FIG v Praze v lednu 2005 {info}.
Národní školení rozhodčích pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice proběhla 5.-6. března 2005 v Rožnově pod Radhoštěm a 2.-3. dubna 2005 v Litoměřicích.

Po intenzivní teoretické (pravidla) a praktické (hodnocení provedení, synchronnosti a obtížnosti) části školení uspělo v závěrečných zkouškách celkem 38 rozhodčích, v tom 8 nových rozhodčích : Karel Rücker (DKR), Kateřina Vepřeková (LBC), Libuše Pilzová, Veronika Svobodová (LTM), Zuzana Havelková, Pavel Štefela, Iveta Vaňurová (ROŽ), Monika Kotrbová (ŽIŽ).

Všem úspěšným rozhodčím a zejména novým rozhodčím GRATULUJEME !


Seznam rozhodčích s platnou kvalifikací pro rok 2005 {info}


Platné předpisy pro soutěže ve skocích na trampolíně pro rok 2005 :

 •  
 • Soutěžní řád České gymnastické federace platný od 1.1.2003 (na stránkách ČGF){info}
   
 • Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platný od 1.1.2003
 • {info}
 •  
 • Mezinárodní pravidla Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro soutěže ve skocích na trampolíně platná od 1.1.2005 (anglicky, ke stažení ze stránky FIG){info}
   
 • Technický řád FIG 2005 provizorní verze (A, F, R, S, ke stažení ze stránky FIG)
 • {info}
   
 • Podmínky FIG pro sestavení první sestavy platné od 1.1.2005
 • {info}
   
 • Změny mezinárodních pravidel FIG 2005/2004
 • {info}
 •  
 • Technické odchylky od Mezinárodních pravidel pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2005{info}
 •  
 • Povinné sestavy pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice platné od 1.1.2005{info}
 •  
 • Pravidla pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice platná od 1.1.2005{info}
 •  
 • Startovné pro soutěže v České republice platné od 1.1.2003{info}
 •  
 • Změny technických předpisů pro soutěže v České republice 2005/2004{info}