Soutěžní řád od 1.1.2001 - návrh pro VH 2001

 I. VZ 


Soutěžní řád pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice je specializovanou částí Soutěžního řádu České gymnastické federace, jehož společná ustanovení jsou pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice závazná.
Soutěže ve skocích na trampolíně se v České republice organizují v souladu s :

 • Technickým řádem Mezinárodní gymnastické federace (FIG),
 • Mezinárodními soutěžními pravidly FIG pro skoky na trampolíně,
 • Technickými odchylkami od Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro soutěže v České republice,
 • Pravidly pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice,
 • Povinnými sestavami pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice
 • ze kterých vycházejí i odlišnosti od soutěží sportovní gymnastiky.

  Druhy soutěží :

 • jednotlivci
 • synchronní dvojice
 • družstva
 • Soutěže se organizují zpravidla podle věkových kategorií

  Věkové kategorie :

 • mistrovská věková kategorie
 • - od 15 let(FIG A od 17* let)
 • juniorská věková kategorie
 • - od 12 let do 17 let(FIG B 13 až 17* let)
 • věková kategorie dospělých
 • - od 16 let
 • žákovská věková kategorie
 • - do 15 let.
  * FIG : v mezinárodních soutěžích je v roce 17 let věku možno startovat pouze ve FIG A nebo pouze ve FIG B.
  Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující rok narození.

  Soutěže :

  1.Mistrovské soutěže.
   
   1.1Mistrovství a přebory České republiky.
   a)Mistrovství České republiky - mistrovská věková kategorie :
   
 • ženy jednotlivkyně
 •  
 • muži jednotlivci
 •  
 • ženy synchronní dvojice
 •  
 • muži synchronní dvojice.
 •  b)Mistrovství České republiky juniorů - juniorská věková kategorie :
   
 • juniorky jednotlivkyně
 •  
 • junioři jednotlivci
 •  
 • juniorky synchronní dvojice
 •  
 • junioři synchronní dvojice.
 •  c)Mistrovství České republiky družstev :
   
 • smíšená 3-4 členná družstva bez věkového omezení.
 •  d)Přebor České republiky dospělých - věková kategorie dospělých :
   
 • ženy jednotlivkyně
 •  
 • muži jednotlivci
 •  
 • ženy synchronní dvojice
 •  
 • muži synchronní dvojice.
 •  d)Žákovský přebor České republiky - žákovská věková kategorie :
   
 • žákyně jednotlivkyně
 •  
 • žáci jednotlivci
 •  
 • žákyně synchronní dvojice
 •  
 • žáci synchronní dvojice
 •  
 • smíšená žákovská 3-4 členná družstva.
 •  Účast : přihlášení závodníci s českým občanstvím nebo s dlouhodobým pobytem na území České republiky.
   
   1.2Přebory oblastí a územně-správních celků.
   Technická ustanovení uvede pořadatel v rozpisu soutěže.
   
  2.Pohárové soutěže.
   Technická ustanovení jsou uvedena v Pravidlech pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice.
   
  3.Nemistrovské soutěže.
   Způsob provedení soutěže, podmínky startu závodníků a další technická ustanovení uvede pořadatel v rozpisu soutěže.

   II. MM 


  Změnit název Přebor České republiky žactva na Mistrovství České republiky žactva (gymnastika má tento titul i pro III. VTŽ).

   III. OLO 


 • Mistrovství České republiky a Mistrovství České republiky družstev - beze změny.
 • Přebor České republiky - kategorie : dospělí, junioři, žáci - žákyně.
 • Český pohár :

  a) Jednotlivci-závodů Českého poháru se mohou účastnit závodníci splňující povinnou sestavu FIG A, FIG B nebo povinnou sestavu s koeficientem obtížnosti větším než 5,0 (podle starého koeficientu obtížnosti)
   -pro závody Českého poháru může pořadatel vyhlásit závody pro ostatní závodníky, kteří nesplňují požadavky Českého poháru
   -soutěže jednotlivců hodnotit samostatně, závodník může na daném závodě startovat jen v jedné soutěži

  b) Synchronní dvojice-závodů Českého poháru se synchronní dvojice účastní bez omezení

  © KT ČGF, 30. ledna 2001

  zpět