Povinné sestavy od 1.1.2001 - návrh pro VH 2001

 I. VZ 


Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující požadavky pro sestavení první sestavy :

A. FIG A - první sestava Mezinárodní gymnastické federace (FIG) pro světová mistrovství :
 1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
 3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 4. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s nejméně 360° vrutové rotace
 5. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.
 První sestava se skládá z 10 různých prvků, každý z nich má nejméně 270° saltové rotace.

B. FIG B - první sestava FIG pro juniorská mistrovství :
 1. jeden prvek s dopadem buď na břicho nebo záda
 2. jeden prvek z břicha nebo ze zad v kombinaci s požadavkem č. 1
 3. jedno dvojné salto vpřed nebo vzad s vrutem nebo bez vrutu
 4. jeden prvek s nejméně 540° vrutové rotace.
 První sestava se skládá z 10 různých prvků, z nichž jeden může mít méně než 270° saltové rotace.

Každý prvek naplňující stanovené požadavky sestavy A nebo B musí být v závodní kartě označen hvězdičkou (*). Požadavky nemohou být splněny jejich kombinací do jednoho prvku, ale musí být zacvičeny v samostatných prvcích.
Za změny, nesplněné požadavky a meziskoky v první sestavě se udělí srážky podle Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro skoky na trampolíně.

Pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice jsou stanoveny následující předepsané povinné sestavy :

C. 1. 1/1 salta vzad toporně
 2. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem toporně
 3. 1/1 salta vzad schylmo
 4. skok přímý schylmo roznožmý
 5. 1/1 salta vzad skrčmo
 6. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem skrčmo
 7. skok přímý s 1/2 vrutem
 8. skok přímý schylmo
 9. 3/4 salta vpřed toporně
 10. 1 a 1/4 salta vpřed s 1/2 vrutem libovolně

D. 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 
 6. 
 7. 
 8. 
 9. 
 10. 

E. 1. skok do sedu
 2. ze sedu skok s 1/2 vrutem do sedu
 3. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
 4. skok přímý schylmo roznožmý
 5. 1/4 salta vpřed na břicho
 6. 1/4 salta vzad (vztyk)
 7. skok přímý s 1/2 vrutem
 8. skok přímý skrčmo
 9. 1/4 salta vzad na záda
 10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem

Změna v povinné sestavě má za následek přerušení sestavy podle Mezinárodních soutěžních pravidel FIG pro skoky na trampolíně.

Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

 • Mistrovství České republiky - první sestava A
 • Mistrovství České republiky juniorů - první sestava B
 • Mistrovství České republiky družstev - povinné sestavy A - D
 • Přebor České republiky dospělých - povinné sestavy A - C
 • Žákovský přebor České republiky - povinné sestavy A - D, žactvo do 12 let A - E
 • Pohárové soutěže vyhlášené KT ČGF - povinné sestavy A - E.
 • Ostatním soutěžím ve skocích na trampolíně v České republice jsou doporučeny :

 • první / povinná sestava A - E
 • povinná sestava složená z 10 různých libovolných prvků
 • a náborovým soutěžím :

 • povinná sestava složená z 5 různých libovolných prvků.
 •  II. JK, MM 


  D. 1. 1/1 salta vzad libovolně
   2. skok do sedu
   3. ze sedu skok s 1/2 vrutem do sedu
   4. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
   5. skok přímý skrčmo
   6. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem libovolně
   7. skok přímý s 1/2 vrutem
   8. skok přímý skrčmo
   9. 1/4 salta vzad na záda
   10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem.

   III. JK 


  C. 9. 3/4 salta vpřed toporně NEBO  1a1/4 salta vzad libovolně
   10. 1 a 1/4 salta vpřed s 1/2 vrutem libovolně NEBO  ze zad 3/4 salta vzad libovolně
  F.  10 různých libovolných prvků.

  V jednotlivých kolech Českého poháru omezit koeficient obtížnosti ve volných sestavách - stanovit horní hranici :

 • nejvíce 7,0 bodu při povinné sestavě C
 • nejvíce 5,0 bodu při povinné sestavě D
 • nejvíce 3,0 bodu při povinné sestavě E
 • nejvíce 2,0 bodu při povinné sestavě F.
  Závodník může skákat vyšší koeficient obtížnosti, ale do celkové známky se započítává pouze výše uvedená horní hranice. U sestav A a B je výše započítaného koeficientu obtížnosti shodná s tím, co závodník skutečně skočil.
  Hodnota obtížnosti se musí přepočítat na nová pravidla.

   IV. JŠ 


  D. 1. 1/1 salta vzad rovně
   2. skok přímý skrčmo
   3. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem rovně
   4. skok přímý s půlvrutem
   5. skok přímý schylmo roznožmý
   6. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem skrčmo
   7. 1/1 salto vzad skrčmo
   8. skok přímý schylmo
   9. 1/4 salta vzad na záda
   10. 1/4 salta vpřed (vztyk) s 1/2 vrutem

   V. VM 


  D.   požadavky pro sestavení :
     1. 1/1 salto vzad libovolně
     2. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem libovolně
     3. prvek s dopadem na břicho
     4. prvek s dopadem na záda

   VI. MP 


  B. 1. 3/4 salta vpřed rovně
   2. 1a1/4 salta vpřed s 1/2 vrutem libovolně
   3. 1/1 salta vzad skrčmo
   4. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem skrčmo
   5. 1/1 salta vzad schylmo
   6. 1/1 salta vpřed s 1a1/2 vrutem
   7. skok přímý schylmo roznožmý
   8. 1/1 salta vzad rovně
   9. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem toporně
   10. 2/1 salta vzad skrčmo

  C. 1. 3/4 salta vpřed rovně
   2. 1a1/4 salta vpřed s 1/2 vrutem libovolně
   3. skok přímý schylmo roznožmý
   4. 1/1 salta vzad skrčmo
   5. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem skrčmo
   6. 1/1 salta vzad schylmo
   7. skok přímý schylmo roznožmý
   8. 1/1 salta vzad rovně
   9. 1/1 salta vpřed s 1/2 vrutem toporně
   10. skok přímý schylmo roznožmý

  D. 1. 1/4 salta vpřed na břicho
   2. 1/4 salta vzad (vztyk)
   3. skok přímý s půlvrutem
   4. skok přímý schylmo roznožmý
   5. 1/1 salta vzad skrčmo
   6. skok do sedu
   7. ze sedu vztyk s 1/2 vrutem
   8. skok přímý schylmo
   9. skok přímý schylmo roznožmý
   10. 1/1 salto vzad rovně

   VII. OLO 


  Závodů Českého poháru se mohou účastnit závodníci jednotlivci splňující povinnou sestavu FIG A, FIG B nebo povinnou sestavu s koeficientem obtížnosti větším než 5,0 (podle starého koeficientu obtížnosti). Synchronní dvojice se účastní bez omezení.

   VIII. VZ 2 


  Požadavky na sestavení povinné sestavy.
  Povinná sestava je složena z 10 libovolných prvků a prvky, které nemají žádnou hodnotu obtížnosti, se mohou opakovat. Pro výkonnostní úroveň povinné sestavy je stanovena minimální hodnota obtížnosti :

 • povinná sestava C
 • nejméně 4,0 bodu
 • povinná sestava D
 • nejméně 2,5 bodu
 • povinná sestava E
 • nejméně 1,5 bodu
 • povinná sestava F
 • nejméně 0,8 bodu.
  (obtížnost podle nových pravidel)

  Soutěžím v České republice jsou stanovené sestavy závazně určeny :

 • Mistrovství České republiky - první sestava A
 • Mistrovství České republiky juniorů - první sestava B
 • Mistrovství České republiky družstev - první / povinná sestava A - D
 • Přebor České republiky dospělých - první / povinná sestava A - C
 • Žákovský přebor České republiky - první / povinná sestava A - D, žactvo do 12 let A - E
 • Pohárové soutěže vyhlášené komisí skoků na trampolíně České gymnastické federace - první / povinná sestava A - F.

  © KT ČGF, 30. ledna 2001

  zpět