Další různé návrhy pro Valnou hromadu 2003

(podklad pro jednání valné hromady 2003 - {info})

 1. Sportovní kalendář 2003 (LM) : V prvním pololetí pořádat 3 závody ČP tak, aby probíhaly vždy týden po sobě, pak 1 týden volna a vyvrcholení MČR a JMČR. Ve druhém pololetí 2 ČP za sebou, pak 1 týden volna a vyvrcholení MČR DR současně s MČR Ž (zkrácení závodního roku do určitých celků, které by měly sloužit k získání optimální formy s maximálními výsledky na MR. Dále to bude nutit připravovat se (závodně) na "krátkodobě" určené vrcholy sezóny. Je nutné provázání s termíny MS. Závodní rok bude "kratší", vznikne delší prostor na trénování a ostatní závody jsou na uvážení oddílů. Sníží se zátěž pro dlouhodobé udržování výkonnostní formy závodníků - proces dynamizace výkonu na vrcholné závody.Zároveň by se dala řešit i "centralizace” pořádání závodů).
 2. Pravidla Pohárů - alternativně výkonnostní rozdělení (LM) : Zrušit Žákovský pohár a organizovat pohár pro výkonnost A-D a pohár pro výkonnost E-F (výkonnostní rozdělení). Závodník pak bude závodit dle vlastního uvážení vždy jen v jednom z nich (zamezení vítězství v obou Pohárech). Pravidla pro získávání pohárových bodů budou pro oba Poháry shodná.
 3. Pravidla Pohárů - alternativně věkové rozdělení (LM) : Poháry rozdělit na závody do 13 let a závody pro starší - posílení soutěživosti mladých závodníků.
 4. Pravidla Pohárů - postup do finálového závodu : Do finálového závodu postupuje 75 % nejlepších jednotlivců a synchronních párů z průběžného pořadí před finálovým závodem (VZ). Do finálového závodu postupuje deset nejlepších jednotlivců a synchronních párů z průběžného pořadí před finálovým závodem (LM).
 5. Zavedení registračních průkazek (LM).Seznam materiálů pro Valnou hromadu 2003 :
 • Pozvánka na valnou hromadu komise skoků na trampolíně České gymnastické federace   {info}
 • Návrh Sportovního kalendáře pro rok 2003 v.1   {info}
 • Návrh Soutěžního řádu pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Technických odchylek od Mezinárodních pravidel FIG pro soutěže v České republice   {info}
 • Návrh Pravidel pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Povinných sestav pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Startovného pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Další různé návrhy pro Valnou hromadu 2003   {info}