Návrh Startovného pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice

(podklad pro jednání valné hromady 2003 - {info})

1. Startovné v mistrovských soutěžích stanovuje výkonný výbor České gymnastické federace. Startovné je příjmem ČGF.
Startovní poplatek v mistrovských soutěžích stanovuje výkonný výbor České gymnastické federace. Startovní poplatek za závodníky registrovaných oddílů ČSTV hradí ČGF. Startovní poplatek je příjmem ČGF.
 
2. Startovné v pohárových soutěžích a v nemistrovských soutěžích :
 
 •  
 • maximálně 50,- Kč za start a závodníka nebo synchronní pár pro závodníky s českým občanstvím nebo bydlištěm v České republice.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.
   
  3. Při mistrovských a pohárových soutěžích další startovné :
   
 •  
 • 100,- Kč / přihlášku v případě nedodržení termínu přihlášek
   
 •  
 •   50,- Kč / závodníka nebo pár při změně závodníků, párů nebo družstev oproti stavu přihlášených závodníků, párů nebo družstev v době do 48 hodin před plánovaným začátkem závodu.
   Startovné je příjmem KT ČGF.
   
  3. Při mistrovských a pohárových soutěžích další startovné :
   
 •  
 • 50,- Kč / přihlášku v případě nedodržení termínu přihlášek
   
 •  
 • 50,- Kč / závodníka při změně počtu závodníků oproti přihlášce.
   Startovné je příjmem pořadatele soutěže.  Seznam materiálů pro Valnou hromadu 2003 :
 • Pozvánka na valnou hromadu komise skoků na trampolíně České gymnastické federace   {info}
 • Návrh Sportovního kalendáře pro rok 2003 v.1   {info}
 • Návrh Soutěžního řádu pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Technických odchylek od Mezinárodních pravidel FIG pro soutěže v České republice   {info}
 • Návrh Pravidel pro pořádání Pohárů ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Povinných sestav pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Návrh Startovného pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice   {info}
 • Další různé návrhy pro Valnou hromadu 2003   {info}