R O Z P I S
soutěží seniorů a juniorů ve skocích na trampolíně

Pořadatel : Gymnastický klub Vítkovice

Datum a místo konání :
pátek 27. - neděle 29. června 2003, Zimní stadion, Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba

Přihlášky : {info}
zaslat do 20.06.2003 na gkvitkovice@volny.cz a trampoliny@cstv.cz.
Jednotlivce a synchronní dvojice je možno přihlásit do soutěže nejpozději 48 hodin před plánovaným začátkem závodu.

Kategorie a účast - závodnice a závodníci, kteří se prokáží potvrzením o absolvované lékařské prohlídce ne starší 1 roku (včetně data konání soutěže) :

 •  
 • Mistrovství České republiky : ženy a muži jednotlivci a synchronní dvojice (ročník 1988 a starší)
 •  
 • Juniorské mistrovství České republiky : juniorky a junioři jednotlivci a synchronní dvojice (ročník 1986 až 1990)

  Technická ustanovení :

 •  
 • Závod se organizuje podle Soutěžního řádu {info} pro soutěže ve skocích na trampolíně v souladu s Mezinárodními soutěžními pravidly pro skoky na trampolíně a Technickými odchylkami {info} od Mezinárodních soutěžních pravidel pro soutěže v České republice (mezinárodní pravidla platná od 1.1.2001, předpisy pro soutěže v České republice platné od 1.1.2003)
 •  
 • První sestavy : Mistrovství České republiky - A (FIG A), Juniorské mistrovství České republiky - B (FIG B)
 •  
 • Kvalifikační kolo proběhne podle § 1.2.4 Mezinárodních soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně

  Rozhodčí :

  VR  Lubomír MindošPVR  Taťána Nováková
   Marie Mišáková Lenka Machová Pavlína Hudousková
   Lucie Křenková Juliána Brodská  
   Markéta Přikrylová Jana Štefaniková  
   Juliána Brodská Ferdinand Matějka10  Miroslav Patrman
  SEK  Jiří KotrbaHLA  Miluše Marková  
  Rozhodčí, kteří se nebudou moci mistrovství zúčastnit, žádáme o omluvu obratem.

  Závodní karty :
  vyplnit předem podle vzoru závodní karty pro jednotlivce i synchronní dvojice pro Mistrovství {info}

  Nářadí : 2 trampolíny Eurotramp

  Startovné :

 • 100,- Kč / neregistrovaného závodníka registrovaného člena ČGF podle stavu přihlášek 48 hodin před plánovaným začátkem závodu
 • 300,- Kč / závodníka neregistrovaného oddílu podle stavu přihlášek 48 hodin před plánovaným začátkem závodu
 • 100,- Kč / přihlášku při nedodržení termínu
  Startovní poplatek :
 • 150,- Kč / závodníka podle stavu přihlášek 48 hodin před plánovaným začátkem závodu (za závodníky registrovaných oddílů ČSTV hradí ČGF)

  Náklady :
  hradí vysílající složka. hradí vysílající složka. KT ČGF hradí ubytování a jízdné rozhodčím
  Jízdné : autobus, vlak 2. třídy nejekonomičtější možná varianta v pořadí skupinové jízdné, ČD Tip, zákaznické jízdné, zpáteční jízdné, obyčejné jízdné, při využití společné jízdenky bude cestovné oddílu refundováno. Při použití auta zpáteční jízdné ve výši BRN 220,- Kč, DKR 314,- Kč, LBC 364,- Kč, LTM 470,- Kč, LTV 524,- Kč, OLO 128,- Kč, PHA 416,- Kč, ROŽ 76,- Kč na osobu

  Ubytování :

 • Hotel Sport Club ****, Čkalovova 18, Ostrava-Poruba v ceně 250,- až 450,- Kč za osobu a noc se snídaní (cena dle typu ubytování)
 • Internát Střední odborné školy, 17. listopadu 70/1123, Ostrava-Poruba v ceně 120,- Kč za osobu a noc

  Stravování : nebude hromadně zajišťováno

  Časový rozvrh :

  pátek 27.6.2003do 22.00  příjezdy
  20.00 - 21.00 volný trénink
  sobota 28.6.2003   příjezdy
  08.30 - 10.50 trénink JM ČR
  do 10.00 odevzdání závodních karet JM ČR
  10.00 porada JM ČR a M ČR, trénink rozhodčích
  10.50 - 11.00 slavnostní zahájení JM ČR
  11.00 - 13.00 Juniorské mistrovství České republiky 2003
 • juniorky jednotlivkyně
 • junioři jednotlivci
 • juniorky synchronní dvojice
 • junioři synchronní dvojice
 • 13.15 vyhlášení vítězů JM ČR
  13.30 - 15.50 trénink M ČR
  do 14.30 odevzdání závodních karet M ČR
  15.50 - 16.00 slavnostní zahájení M ČR
  16.00 - 18.00 kvalifikační kolo Mistrovství České republiky 2003
 • ženy jednotlivkyně
 • muži jednotlivci
 • ženy synchronní dvojice
 • muži synchronní dvojice
 • 18.45 - 20.00 volný trénink
  neděle 29.6.200309.00 - 10.00  rozcvičení
  10.00 - 13.00 finále Mistrovství České republiky 2003
 • ženy jednotlivkyně
 • muži jednotlivci
 • ženy synchronní dvojice
 • muži synchronní dvojice
 • 13.15 vyhlášení vítězů M ČR
  odjezdy

  Doprava k Zimnímu stadionu :

 • z Ústředního autobusového nádraží Ostrava tramvají č. 8, 9 do zastávky Poruba-vozovna
 • z Hlavního nádraží Ostrava tramvají č. 8 do zastávky Poruba-vozovna
 • z nádraží Ostrava-Svinov tramvají č. 3, 7, 8, 9, 17 do zastávky Poruba-vozovna
 • autem ze směru Opava : ul. Opavská
 • autem ze směru Olomouc - Příbor : ul. Plzeňská - Rudná - 17. listopadu - Opavská
 • autem ze směru Olomouc - Libavá - Bílovec : ul. 17. listopadu - Opavská
 • autem ze směru Frýdek-Místek : ul. Místecká - Rudná - 17. listopadu - Opavská

  Program gymnastických soutěží :

  pátek 27.6.200314.00 - 17.00 volný trénink
  15.00 - 16.00 prezence závodnic VS 5 a rozhodčích žen
  17.00 technická porada trenérů a rozhodčích - závod VS 5
  17.00 - 18.00 org. rozcvičení VS 5
  18.00 - 20.00 závod VS 5 - povinný trojboj
  18.00 - 19.00 prezence junioři
  20.00 - 21.00 volný trénink
  sobota 28.6.200308.00-09.30 trénink na závodišti
  09.00 - 10.00 prezence rozhodčích mužů
  09.30 - 10.50 org. rozcvičení VS 5 - volný čtyřboj
    org. rozcvičení junioři
  10.00 porada rozhodčích pro závod juniorů
  10.50 - 11.00 slavnostní zahájení - junioři + juniorky
  11.00 - 13.00 závod juniorů - volný šestiboj
    závod juniorek - volný čtyřboj
  13.15 vyhlášení výsledků
  13.30 - 14.30 prezence muži + ženy
  13.30 - 14.30 trénink žen a mužů
  14.30 technická porada trenérů a rozhodčích pro závod MT
  14.30 - 15.50 org. rozcvičení muži + ženy
  15.50 - 16.00 slavnostní zahájení - muži + ženy
  16.00 - 18.00 závod muži - volný šestiboj
    závod ženy - volný čtyřboj
  18.15 vyhlášení výsledků
  18.45 - 20.00 trénink na závodišti
  neděle 29.6.200309.00 - 10.00  rozcvičení na závodišti
  09.00 porada rozhodčích
  10.00 - 13.00 finále na jednotlivých nářadích junioři, muži a ženy
  13.15 vyhlášení výsledků

  © KT ČGF 22. května 2003  --->> Oficiální stránka mistrovství : INFO <<---