Návrh podmínek olympijské kvalifikace pro OH 2004

© FIG TRA TC, Petrohrad / Rusko, 28.11.2001            English version

Na konci září 2001 přijal Mezinárodní olypijský výbor (MOV) několik rozhodnutí, která se týkají počtů sportovců v různých sportech / disciplínách, pro Olympijské hry 2004 v Aténách.
Pro udržení maximálního počtu 10'500 sportovců byla požadována přísná prověrka kvóty sportovců ve všech sportech a a u některých sportů snížení této kvóty. V tomto rámci pak bylo velmi obtížné povolit jakékoli zvýšení kvóty.
Mezinárodní gymnastická feredace (FIG) a technická komise skoků na trampolíně FIG byly tedy velmi potěšeny, když MOV schválil, aby v zájmu posílení hloubky olympijských soutěží ve skocích na trampolíně byl podpořen nárůst celkového počtu o 8 sportovců.

MOV zároveň informoval, že návrh kvalifikačního systému gymnastů musí být zaslán MOV písemně do konce října 2001 tak, aby mohl být schválen výkonným výborem MOV v prosinci 2001 a aby podrobný kvalifikační systém mohl být zaslán národním olympijským výborům v březnu 2002.
Technická komise skoků na trampolíně FIG se sešla v průběhu závodu Světového poháru v Petrohradě 28.11.2001 a schválila návrh, který byl zaslán generálnímu sekretáři FIG.
Jednání samozřejmě předcházela i diskuze prostřednictvím elektronické pošty během celého předcházejícího měsíce. Podle pořadí důležitosti byly pro sestavení návrhu stanoveny následující principy :
          a) startovat by měli nejlepší trampolinisté
          b) z tolika zemí, jak jen bude možné
          c) z tolika kontinentů, jak jen bude možné
          d) zastoupena by měla být i pořádající země.

Návrh Technické komise skoků na trampolíně FIG je následující :

 • Kvalifikačním závodem pro Olympijské hry je mistrovství světa ve skocích na trampolíně v roce, který předchází Olympijským hrám.

  Kvalifikační systém :

 • Místa 1 – 14 budou jednotlivým zemím přidělena podle konečného umístění jejich závodníků při tomto mistrovství světa. Země, které budou mít 2 (dva) závodníky mezi nejlepšími 8 (osmi) v konečném umístění, získají 2 (dvě) místa, všechny ostatní země získají 1 (jedno) místo.
  Jednotlivé země pak budou mít volné právo výběru svého reprezentanta.
 • Místa 15 – 16 budou přidělena výkonným výborem FIG na základě návrhu technické komise skoků na trampolíně FIG (pro zajištění odpovídající zastoupení jednotlivých kontinentů, zastoupení pořádající země v alespoň jedné ze dvou disciplín a/nebo pro zohlednění nepředvídaných okolností.
 • Pokud nenastanou mimořádné okolnosti uvedené výše, budou tato dvě místa přidělena stejným způsobem, jako místa 1 – 14.


  Horst KUNZE, prezident technické komise skoků na trampolíně FIG  Související články :
 • MOV zvýšil počet trampolinistů pro OH 2004 !! (INFO)
 • Petra Vachníková jedenáctá na Olympijských hrách v Sydney (INFO)
 • Podmínky olympijské kvalifikace pro OH 2000 (INFO)