Podmínky olympijské kvalifikace

Skoky na trampolíně budou mít svoji olympijskou premiéru na Olympijských hrách v roce 2000 v Sydney.

Na Olympijských hrách budou probíhat soutěže jednotlivců žen a mužů ve skocích na trampolíně a pro olympijskou soutěž se může kvalifikovat 12 žen a 12 mužů (vždy však nejvíce 1 žena a 1 muž z jedné země).

Kvalifikačním závodem pro Olympijské hry je mistrovství světa, které se koná v roce předcházejícím roku konání Olympijských her, pro Olympijské hry 2000 v Sydney je kvalifikačním závodem Mistrovství světa 23.-26.9.1999 v Sun City v Jihoafrické republice.

Deset míst bude přiděleno závodníkům podle jejich konečného umístění v kvalifikačním závodě, nejvýše však 1 místo pro jednu zem (jmenovitá kvalifikace).

Pokud se mezi deseti nejlepšími závodníky v kvalifikačním závodě umístí více než 1 závodník jedné země, získá právo výběru svého reprezentanta příslušná národní federace (otevřená kvalifikace).

Jedenácté a dvanácté místo přidělí výkonný výbor Mezinárodní gymnastické federace (FIG) po konzultaci s technickou komisí skoků na trampolíně FIG tak, aby bylo zajištěno odpovídající zastoupení kontinentů, hostitelské země a/nebo byly ošetřeny nepředvídané okolnosti.

Pokud nenastanou uvedené zvláštní okolnosti, budou jedenácté a dvanácté místo přiděleny stejným způsobem, jako místo první až desáté.