Pozvánka  Přihláška

H R O M A D N Á   P Ř I H L Á Š K A
k
společnému setkání u příležitosti 30 let skoků na trampolíně v Čechách
v sobotu 2.12.2000 od 20.00 hodin v hotelu Energetik v Rožnově pod Radhoštěm
(zaslat do 22.11.2000)


TJ : ...................................................................................................... přihlašuje :

jméno+příjmeníadresatelefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příjezd : v Pá ........... osob v ............. hodin, odjezd : v Ne ........... osob v ............. hodin

Příjezd : v So ........... osob v ............. hodin, odjezd : v Ne ........... osob v ............. hodin

Objednáváme .......... noclehů z Pá 1.12.2000 na So a .......... noclehů ze So 2.12.2000 na Ne v Domově mládeže v Rožnově pod Radhoštěm (noclehy neuvedené v přihlášce k Českému a Žákovskému poháru).

Prohlašujeme, že se přihlášení účastníci zavázali zaplatit účastnický poplatek 200,- Kč za osobu a objednané ubytování v cene 140,- Kč za osobu a noc.

V ......................................... dne ......................           Razítko a podpis ...........................

© KT ČGF 8. listopadu 2000