Pozvánka  Hromadná přihláška

P Ř I H L Á Š K A
k
společnému setkání u příležitosti 30 let skoků na trampolíně v Čechách
v sobotu 2.12.2000 od 20.00 hodin v hotelu Energetik v Rožnově pod Radhoštěm
(zaslat do 22.11.2000)


Jméno : ............................................................................. Telefon : ..............................

Adresa : .......................................................................................................................

Příjezd : Pá / So v .................. hodin, odjezd : So / Ne v .................. hodin

Objednávám ......... nocleh v Pá 1.12.2000 a ......... nocleh v So 2.12.2000 v Domově mládeže v Rožnově pod Radhoštěm.

Zavazuji se zaplatit účastnický poplatek 200,- Kč za osobu a objednané ubytování v ceně 140,- Kč za osobu a noc.

V ............................................ dne ......................             Podpis ..............................

Přihlásit se můžete i e-mailem. Do přihlášky uveďte své jméno, kontakt (adresa, telefon), den a hodinu příjezdu a odjezdu a objednávku ubytování a přihlašte se ZDE

© KT ČGF 8. listopadu 2000