Jak získat licenci FIG pro závodníky ve skocích na trampolíně v České republice

platnost od 1. ledna 2010

 • O licencích FIG {info}
 • Seznam českých závodníků s licencí FIG k 31.12.2010 {info}

  1. Závodník žádající o licenci FIG prostřednictvím ČGF musí mít občanství České republiky, být registrovaným závodníkem ČGF a mít souhlas svého mateřského oddílu.
  2. Závodník (v případě osamocené žádosti z jednoho oddílu) / Oddíl (v případě více současných žádostí z jednoho oddílu) zašle nejpozději jeden měsíc a dvacet dnů před požadovanou platností FIG licence doporučeně poštou na adresu Česká gymnastická federace, Zátopkova 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6 :
   

 •  
 • Žádost o vyřízení licence FIG
 •  
 • FIG Licence Applicaton Form
 •  
 • kopii platného pasu (strany s fotografií)
 •  
 • barevnou průkazovou fotografii o rozměrech 45 x 35 mm
  a emailem na adresu trampoliny@cstv.cz :
 •  
 • Profil sportovce FIG.
  3. Sekretariát ČGF, KT ČGF, VV ČGF nebo statutární zástupce ČGF může žádost o vyřízení licence FIG zamítnout pro neúplnost dokladů, neregistrovaným závodníkům, z důvodů nedostatečné výkonnosti, nedodržování nebo porušování pravidel, předpisů a smluv s ČGF a/nebo FIG, případů nesportovního chování, dopingu, apod. Proti takovému rozhodnutí je možno se odvolat k příslušnému vyššímu orgánu ČGF.
  4. Licence, které ČGF obdrží od FIG, zašle / předá zástupcům příslušných oddílů, které je buď předají příslušným závodníkům nebo uloží u sebe s cílem snížit riziko ztráty licence FIG, která je majetkem FIG.
  5. ČGF přefakturuje jednotlivým závodníkům poplatek FIG za vystavení nebo obnovení licence FIG, nebude-li oddílem, KT ČGF, VV ČGF nebo předpisem ČGF stanoveno jinak.


  Přílohy :

  1. Žádost o vyřízení licence FIG, česky
  2. FIG Licence Applicaton Form (Žádost o licenci FIG), anglicky
  3. Pokyny k žádosti o licenci FIG, česky
  4. Profil sportovce FIG, anglicky se vzorem na samostatném listě
  5. Předpis FIG o licencích verze 18.5.2009, anglicky
  6. Antidopingová pravidla FIG 2009, anglicky


  © KT ČGF 1. ledna 2010