Licence FIG pro závodníky pro start v mezinárodních soutěžích FIG

O FIG licenci pro závodníky.

Na základě předpisu Mezinárodní gymnastické federace (FIG) musí mít všichni juniorští a seniorští závodníci při startu v mezinárodních soutěžích FIG licenci. Mezinárodními soutěžemi FIG se rozumí nejen Olympijské hry, Olympijské hry mládeže, Světové hry, mistrovství světa, kontinentální mistrovství a soutěže Světového poháru, ale i Světové hry věkových skupin (WAG) a soutěže a turnaje mezi národními federacemi schválené FIG, tedy i soutěže jako např. Niederrhein Pokal, Grenzland Cup, Flower Cup, Cup of Flanders, Nissen Cup, MZP, apod.

Závodníci musí licenci FIG předložit ke kontrole při akreditaci na mezinárodní soutěži FIG. Závodníci, kteří nepředloží platnou licenci FIG, nebudou moci startovat.
Pokud závodník není schopen předložit svoji licenci FIG, může organizační výbor prověřit na oficiální stránce FIG, zda tento závodník má platnou licenci FIG nebo nemá. Pokud toto může být ověřeno organizačním výborem, závodník může startovat, pokud organizačnímu výboru zaplatí poplatek CHF 20.
Pokud závodník předloží neplatnou licenci FIG nebo platnost zapomenuté licence FIG nebude moci být organizačním výborem ověřena, nebude závodník připuštěn ke startu.

Pokud dojde k porušení předpisu FIG o licencích, např. pokud závodník startoval v mezinárodní soutěži FIG s neplatnou licencí FIG nebo bez platné licence, bude diskvalifikován a vrátí i případné medaile a výhry.
Za každé jednotlivé porušení předpisu FIG o licencích bude pořadatel postižen pokutou ve výši CHF 2 000.

(Podle výkladu FIG jsou mezinárodními soutěžemi FIG, při kterých by měla být vyžadována licence FIG, soutěže zveřejněné na internetových stránkách FIG v sekci Kalendář. FIG licence vydává pouze závodníkům, kteří v roce požadovaného vydání licence dosáhnou/dosáhli věku 11 let nebo starším, mladším závodníkům žádosti o licence zamítá a tito mladší závodníci tedy zřejmě nebudou licenci FIG potřebovat.)

Žádost o licenci FIG podává každý závodník osobně prostřednictvím své národní gymnastické federace, bez jejího souhlasu FIG licenci neudělí. Žádost nezletilých závodníků (v ČR do 18ti let) musí být podepsána závodníkem i jeho zákonným zástupcem. K žádosti o licenci FIG závodník přiloží kopii platného pasu (strany s fotografií) a barevnou průkazovou fotografii o rozměrech 45 x 35 mm. Žádost musí být podána na FIG nejpozději 1 měsíc před požadovanou platností FIG licence.

Licence FIG bude platná po dobu 2 let od jejího vystavení, o obnovení licence bude možno žádat nejdříve 6 měsíců před skončením její platnosti. Poplatek za vystavení nebo obnovení licence po započítání příspěvku FIG činí 30,- CHF (on-line žádost a platba) / 45,- CHF (ostatní formy žádosti a platby). FIG přispívá ve výši 50% plného poplatku.

Předpis FIG o licencích je k dispozici na internetových stránkách FIG www.fig-gymnastics.com v odkazu Licences v části FIG Licences Rules {web}.


Odkazy :

  •  
  • Seznam českých závodníků s licencí FIG k 31.12.2009{info}
  •  
  • Jak získat licenci FIG pro závodníky ve skocích na trampolíně v ČR od 1.1.2010{info}