Odešel Ferdinand Matějka
English version

Ve věku 71 let nás 12. února 2009 po dlouhé a těžké nemoci opustil ing. Ferdinand Matějka, dlouholetý a uznávaný trenér, rozhodčí a funkcionář, nestor trampolínového sportu u nás.

Už na začátku sedmdesátých let minulého století stál u zrodu nového oddílu při TJ Lokomotiva Olomouc, který pod jeho vedením vychoval mnoho výborných závodníků včetně českoskoslovenských a českých reprezentantů a uspořádal mnoho akcí a závodů, i mezinárodních.

V polovině osmdesátých let jako jeden z prvních čechoslováků získal kvalifikaci mezinárodního rozhodčího a v dalších letech se stal uznávaným odborníkem i na mezinárodní scéně.

Mnoho let také pracoval jako člen a poté i předseda v komisi skoků na trampolíně Československého svazu sportovní gymnastiky / České gymnastické federace.

Odchodem Ferdinanda Matějky ztrácí český trampolínový sport zkušeného, uznávaného a spolehlivého odborníka a čeští trampolinisté velmi dobrého kamaráda.

Čest jeho památce.


Pár vzpomínek na Ferdu Matějku a začátky oddílu trampolín v Olomouci

Rozvoj trampolínového sportu v Československu začal neuskutečněnou Spartakiádou v roce 1972 Na té se měla předvést skladba autorů a zapálených nadšenců Ivo Fibigera a Karla Přecha. Na Spartakiády bylo vždycky peněz dost, takže ve Vlašimi vyrobili spoustu trampolín a do odborů ZRTV nabídli zdarma tyto trampolíny s podmínkou, že nacvičí skladbu pro Spartakiádu. Odbor ZRTV Lokomotivy Olomouc nemohl chybět. Pod vedením výborného cvičitele Aloise Janečka se skladbu naučilo 12 cvičenců, kde samozřejmě byli i Ferdinand Matějka a Jaroslav Heřman. Spartakiáda se ale neuskutečnila, protože normalizační vedení KSČ se bálo přivést do Prahy tolik lidí, takže se konala jen místní vystoupení. Olomoucká Lokomotiva se skladbou na trampolíně vystupovala například ve Velké Bystřici a v Rožňavě. Na vystoupení v Rožňavě nejde zapomenout. Nastupovali jsme za mírného deště a skladbu jsme dokončili za průtrže mračen. Diváci utekli první, cvičenci, kteří měli vystupovat po trampolínách utekli jako druzí a my jsme je předbíhali po cestě do ubytoven. Skladbu jsme ale docvičili celou.

Po prázdninách 1973 mě Ferda – můj nejlepší kamarád – překvapil otázkou, jestli bychom nemohli založit závodní oddíl skoků na trampolíně, protože prý v Praze se již závodí. Nemusel mě moc přesvědčovat. Dětem se skákání moc líbilo, vedení ZRTV mělo pro nás pochopení a tak vznikl v Olomouci oddíl skoků na trampolíně pod vedením Ferdinanda Matějky. Předsednictví oddílu se Ferda nezbavil spoustu let i když byl později delší dobu služebně v cizině.

Od začátku Ferda také pracoval jako rozhodčí a funkcionář svazu gymnastiky. Začátky nebyly vůbec lehké. Prošli jsme sice oba školením cvičitelů skoků na trampolíně, konaném ve Vlašimi, ale závodní skákání je něco jiného než hopsání na trampolíně. Já – v minulosti veslař a Ferda silniční cyklista jsme o gymnastice a skocích na trampolíně moc nevěděli, ale měli jsme štěstí. Brzy se v našem oddíle objevil talent – Věra Kašpárková. Ta “vytáhla” nejenom nás trenéry, ale i ostatní cvičenky. Dalo to moc práce a hlavně času, ale je na co vzpomínat. Zúčastňovali jsme se všech domácích a řady mezinárodních závodů a sami jsme také závody pořádali. Výsledky mladých olomouckých závodníků se nedaly přehlížet.

Zásluhu na tom mají všichni zúčastnění, ale odbornost trenéra a mezinárodního rozhodčího Ferdinanda Matějky, jeho spolehlivost a kamarádský přístup k lidem i k životu si zaslouží nejvyšší ocenění. Také jeho sedmiletý boj se zákeřnou chorobou je doslova obdivuhodný. Byl to sportovec a bojovník, kterého si musíme brát za vzor.

Jaroslav Heřman, oddíl skoků na trampolíně Sokola Olomouc