Hodnocení  Systém domácích závodů  Systém mezinárodních závodů 

Závody

Závody ve skocích na trampolíně jsou organizovány jako soutěže jednotlivců, soutěže synchronních dvojic a soutěže družstev a skládají se z rozřazovacího závodu a z finále.

V rozřazovacím závodě cvičí každý závodník (synchronní pár) desetiprvkovou povinnou sestavu (podmínky pro její sestavení stanovuje mezinárodní federace a pro soutěže v České republice komise skoků na trampolíně České gymnastické federace) a desetiprvkovou volnou sestavu, ve které se jednotlivé prvky nesmí opakovat.

Do finále postupuje 10 nejlepších závodníků (párů) a 5 nejlepších družstev z rozřazovacího závodu, při mistrovstvích světa a Evropy a při závodech Světového poháru však maximálně 2 závodníci (1 synchronní pár) z jedné země. Desetiprvková finálová volná sestava nejlepších závodníků je složena z dvojnásobných, případně trojnásobných salt kombinovaných s vruty, jednotlivé prvky se opět nesmí opakovat.

Vítězem závodu je závodník (synchronní pár), který získal nejvíce bodů v součtu za rozřazovací závod a finále. Vítězem soutěže družstev nebo závodu Světového poháru je družstvo, závodník (synchronní pár), který získal nejvíce bodů ve finále.