Hodnocení

Provedení sestav jednotlivců hodnotí 5 rozhodčích, provedení sestav synchronních dvojic 6 rozhodčích (3 pro každou trampolínu). Maximální známka je 10 bodů. V každém předvedeném prvku může rozhodčí za chyby a nedostatky v provedení a jistotě skoku udělit srážku 0,1 - 0,5 bodu. Nejvyšší a nejnižší známka rozhodčího provedení se škrtá, ostatní se sečtou.

Obtížnost sestavy se hodnotí jako součet obtížnosti všech předvedených jednotlivých prvků. Obtížnost každého prvku je určena rozsahem saltové rotace (počtem čtvrtsalt : 1 čtvrtsalto 90° = 0,1 bodu) a rozsahem vrutové rotace (počtem půlvrutů : 1 půlvrut 180° = 0,1 bodu) v příslušném prvku.

Synchronnost sestavy hodnotí v závodě synchronních dvojic 3 rozhodčí synchronnosti. Maximální známka je 10 bodů a za rozdílnost v dopadu do plachet obou trampolín může rozhodčí v každém předvedeném prvku udělit srážku 0,1 - 0,5 bodu. Nejvyšší a nejnižší známka rozhodčích synchronnosti se škrtá, prostřední se vynásobí dvěmi.

Při soutěži synchronních dvojic cvičí synchronní dvojice žen nebo synchronní dvojice mužů na dvou trampolínách shodné sestavy ve shodném rytmu.