Vzor přihlášky 

Seminář, školení a doškolení rozhodčích

Termín a místo konání :
4.-5. března 2000, zasedací místnost sokolovny Sokola Olomouc, třída 17. listopadu 1, Olomouc

Účast :
Seminář je určen všem zájemcům z řad rozhodčích i nerozhodčích o získání, zopakování a prohloubení znalostí soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně před zahájením soutěžní sezóny 2000

Semináře a školení se mohou zúčastnit také nečlenové České gymnastické federace a "netrampolinisté"

Získání kvalifikace :
Na závěr semináře mohou všichni zájemci absolvovat závěrečné zkoušky, jejichž úspěšným složením v plném rozsahu (písemný test a hodnocení provedení, obtížnosti a synchronnosti) získají účastníci starší 18 let kvalifikaci rozhodčího 1. třídy (platnost do 31.12.2005) a úspěšným složením závěrečné zkoušky bez hodnocení obtížnosti získají účastníci starší 16 let kvalifikaci rozhodčího 2. třídy (platnost do 31.12.2005)

Zvýšení, prodloužení a obnovení kvalifikace :
Úspěšným složením závěrečných zkoušek si mohou již vyškolení rozhodčí zvýšit, prodloužit nebo obnovit kvalifikaci rozhodčích pro skoky na trampolíně

Účastnický poplatek :
600,- Kč (členové kolektivních členů České gymnastické federace přihlášení v termínu 500,- Kč) zaslat bankovním převodem nebo složenkou na účet : GE Capital Bank, Vítězné náměstí 2, 160 00 Praha 6, č.účtu 1724809-504/0600 pro Českou gymnastickou federaci, Atletická 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6

Vedoucí školení :
ing. Ferdinand Matějka

Lektoři :
ing. Ferdinand Matějka, Marie Mišáková, ing. Vladimír Zeman

Ubytování :
Ubytovna Sokola Olomouc, sokolovna, třída 17. listopadu 1, Olomouc, k dispozici lůžka bez lůžkovin a povlečení (vzít sebou vlastní spací pytel) a kuchyňka

Stravování :
Nebude hromadně zajišťováno

Náklady :
Ubytování (max. 2 noclehy) a jízdné (vlak 2. třídy, autobus, při použití motorového vozidla ve výši jízdného vlakem 2. třídy nebo autobusem) budou hrazeny z účastnického poplatku. Stravování si hradí každý účastník sám

Přihlášky :
Zaslat písemně do 22.2.2000 na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Atletická 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, tel. / fax 2 - 572 108 11

Technická ustanovení :
Školení a doškolení rozhodčích bude probíhat v souladu s Kvalifikačním řádem České gymnastické federace.

Program :
pátek 3.3.2000do 22.00    příjezd
sobota 4.3.20009.00 - 18.00   výuka
 večer   samostudium
neděle 5.3.20009.00 - 11.00   výuka
 11.00 - 14.00   zkoušky
     odjezd

Doprava MHD :
Tramvaje č. 1 a 5 do stanice Tržnice.