Úprava startovního poplatku pro seniorské a juniorské mistrovství České republiky

Výkonný výbor České gymnastické federace na svém jednání 19. května 2004 stanovil pro soutěže ve skocích na trampolíně seniorského a juniorského mistrovství České republiky startovní poplatek ve výši

500,- Kč / závodníka.

© VV ČGF 19. května 2004

--->> Startovné pro soutěže ve skocích na trampolíně v České republice : {info} <<---