Zásady nominace pro rok 2004

1. Závody FIG A a FIG B obecně
 
Požadovaná výkonnost :
 •  
 • limit špička (body + minimální obtížnost) nebo limit střed + základní tréninkový objem
 •  
 • u synchronních dvojic oba partneři dále nejméně limit střed v jednotlivcích nebo základní limit v jednotlivcích + základní tréninkový objem
  Prokázání výkonnosti :
 •  
 • výkony podle výsledků 2004 do termínu definitivní přihlášky (nejlepší výsledek, pro základní limit může být požadováno splnění nejméně 2x); pro závody na začátku roku 2004 podle výsledků 2. pololetí 2003 (nejlepší výsledek)
 •  
 • potvrzení výkonnosti v měsíci před soutěží
 •  
 • okruh započítávaných závodů : reprezentace, kontrolní/nominační závody, MČR seniorů, juniorů a družstev, České poháry, Niederrhein Pokal, Grenzland Cup, Cup of Flanders, Frivolten Cup, Ostseepokal, Nissen Cup, SSC Cup
  Různé :
 •  
 • v případě nominace synchronu možnost nominace obou partnerů i do jednotlivců
 •  
 • možnost symbolické nominace v případě, že nikdo nesplní nominační podmínky (zpravidla podle pořadí)
 •  
 • možnost 1 divoké karty obecně, pro MZ v ČR 1 divoké karty na kategorii
 •  
 • splnění limitu / výkonnosti není zárukou nominace
  Pojmy :
 •  
 • limity FIG A a FIG B jednotlivců a synchronních dvojic pro rok 2004 {info}
 •  
 • základní tréninkový objem = tréninkový objem odpovídající 4 TRA tréninkovým jednotkám, 400 prvkům týdně, apod.; doložení tréninkového objemu v elektronickém tréninkovém výkazu TV04Am-Prijmeni_Jmeno.xls {výkaz} {návod}
 •  
 • divoká karta - pokud se závodník / pár s vyšší výkonností z objektivních důvodů (nemoc, zranění, studium, apod.) nezúčastní kvalifikačního závodu nebo by mohl být jinak znevýhodněn, mohou KT ČGF a reprezentační trenéři rozhodnout o náhradním způsobu jeho hodnocení nebo o přímé nominaci

  2. Upřesnění obecných zásad pro vybrané soutěže
   
  Závod Světového poháru Německo, Aachen 11.-14.03.2004
 •  
 • jmenovitá nominace podle výsledků 2. pololetí 2003
 •  
 • potvrzení výkonnosti při nominačním závodě Praha - Žižkov 06.03.2004
   
  Grenzland Cup Německo, Aachen 11.-14.03.2004
 •  
 • jmenovitá nominace podle výsledků 2. pololetí 2003
 •  
 • potvrzení výkonnosti při nominačním závodě Praha - Žižkov 06.03.2004
   
  Závod Světového poháru Švédsko, Upplands Vasby 15.-18.04.2004
 •  
 • jmenovitá nominace podle výsledků 2. pololetí 2003
 •  
 • potvrzení výkonnosti při nominačním závodě Praha - Žižkov 06.03.2004
   
  Závod Světového poháru Rusko, Moskva 22.-25.04.2004
 •  
 • omezení FIG : 4 TRIL+4 TRIM+2 TRSL+2 TRSM
  Požadovaná výkonnost :
 •  
 • limit špička (body + minimální obtížnost)
  Prokázání výkonnosti :
 •  
 • nominační závod Praha - Žižkov 06.03.2004
 •  
 • 3+3 sestavy, průměr 2 lepších sestav (u VS i příslušných koeficientů) se počítá
  Různé :
 •  
 • v případě nominace synchronu možnost nominace obou partnerů i do jednotlivců
 •  
 • možnost symbolické nominace v případě, že nikdo nesplní nominační podmínky (zpravidla podle pořadí)
 •  
 • možnost 1 divoké karty
 •  
 • splnění limitu / výkonnosti není zárukou nominace
   
  Mistrovství Evropy juniorů a seniorů Bulharsko, Sofie 05.-13.06.2004
 •  
 • celkem max. 8 závodnic/závodníků juniorů+seniorů
 •  
 • omezení UEG : 4 TRIL+4 TRIM+2 TRSL+2 TRSM+4 TRIG+4 TRIB+2 TRSG+2 TRSB
  Požadovaná výkonnost :
 •  
 • limit špička (body + minimální obtížnost)
  Prokázání výkonnosti :
 •  
 • nominační závod Praha - Žižkov 06.03.2004
 •  
 • 3+3 sestavy, průměr 2 lepších sestav (u VS i příslušných koeficientů) se počítá
 •  
 • potvrzení výkonnosti v květnu 2004
  Různé :
 •  
 • v případě nominace synchronu možnost nominace obou partnerů i do jednotlivců
 •  
 • možnost symbolické nominace v případě, že nikdo nesplní nominační podmínky (zpravidla podle pořadí)
 •  
 • možnost 1 divoké karty pro MEJ a 1 divoké karty pro ME
 •  
 • splnění limitu / výkonnosti není zárukou nominace


  3. Čtyřutkání DEN-CZE-GBR-RHI Dánsko, Oostende 27.-30.05.2004
   
 •  
 • družstvo 6 závodnic/závodníků (senioři/junioři) FIG A (do 17 let možnost FIG B)
 •  
 • nominace podle výsledků nominačního závodu Olomouc 09.05.2004
 •  
 • 3+3 sestavy, průměr 2 lepších sestav (u VS i příslušných koeficientů) se počítá

  Snížení výkonnosti, nedostatečná příprava (speciální příprava na trampolíně, obecná příprava včetně kondiční přípravy), nedodržování termínů a opakující se nedostatky v tréninkových výkazech mohou mít za následek zrušení nominace.

  © KT ČGF 17. února 2004