MOV zvýšil počet trampolinistů pro OH 2004 na 16 mužů a 16 žen !!

English versiontisková zpráva Mezinárodní gymnastické federace (FIG) - Moutier 24.9.2001

Olympijské hry 2004 v Aténách
MOV zvýšil kvótu pro gymnastiku !

Schválení olympijského programu

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) informoval o svých následujících rozhodnutích, která byla přijata při jednání výkonného výboru MOV 18.-20. září 2001 v Lausanne (Švýcarsko).

S ohledem na vzrůstající počet sportovců a soutěží při posledních olympijských hrách, kde se v Sydney 2000 akreditovalo 10 960 sportovců v 300 soutěžích, byly za klíčové priority pro stanovení olympijského programu pro Atény 2004 označeny následující zásady :

 • stanovení celkových počtů sportovců
 • zachování stávajícího počtu soutěží
 • stanovení kvót závodníků v jednotlivých sportech
 • zvýšení účasti žen v rámci těchto pravidel.

  MOV se domnívá, že tyto úkoly byly splněny v rozhodnutích přijatých výkonným výborem MOV při jeho jednání v tomto týdnu. Při Olympijských hrách 2004 v Aténách bude přibližně 10 500 sportovců a hranice přibližně 300 soutěží bude zachována.
  Aby byl udržen maximální počet 10 500 sportovců, bylo nutno přísně zkontrolovat kvóty závodníků ve všech sportech a v několika sportech kvótu snížit.

  Za těchto pravidel bylo velmi obtížné povolit zvyšování kvóty. Proto výkonný výbor MOV nepodpořil požadované zvýšení počtu skupin v moderní gymnastice. Nicméně, výkonný výbor MOV s potěšením potvrdil, že olympijským soutěžím ve skocích na trampolíně bylo povoleno zvýšení o celkem 8 sportovců v zájmu posílení těchto soutěží.

  Protože u sportovní gymnastiky nedošlo k žádné změně a MOV potvrzuje, že kvóta závodníků pro skoky na trampolíně vzroste z 24 na 32, dojde k celkovému zvýšení kvóty pro gymnastiku celkem z 304 na 312. Program gymnastických soutěží z Olympijských her v Sydney 2000 bude pro Olympijské hry 2004 zachován.

  MOV dále oznámil, že do konce října 2001 mu musí být zaslán písemný gymnastický kvalifikační systém pro Olympijské hry 2004 v Aténách, který projedná Výkonný výbor MOV v prosinci 2001. Podrobný kvalifikační systém pak bude v březnu 2002 zaslán národním olympijským výborům.

  Pro místa na pozvání tripartitní komise byly stanoveny následující principy :

 • všechna místa na pozvání budou přidělována tripartitní komisí (MOV, mezinárodní federace, národní olympijský výbor)
 • přidělování míst na pozvání by mělo být zahájeno dva roky před olympijskými hrami a bude spojeno s přidělováním podpory Nadace olympijské solidarity
 • místa na pozvání by měla být dostupná v každém individuálním sportu.
  Mezinárodní gymnastická federace byla požádána, aby při stanovování podmínek kvalifikace vyhradila 4 místa z celkové kvóty 312 závodníků pro místa na pozvání tripartitní komise.

  Až bude mít Mezinárodní gymnastická federace k dispozici více informací, rozešle je co nejdříve všem národním federacím.

  Norbert Bueche, generální sekretář FIG


  --->> Navštivte stránky FIG : INFO <<---