Zpět 

Vzor přihlášky na semináře rozhodčích 2001

P Ř I H L Á Š K A
 
na seminář, školení a doškolení rozhodčích pro skoky na trampolíně
 

 
Místo a termín školení : ...................................................................................................
 
Jméno, příjmení : ..........................................................................................................
 
Narození : ............................................ Rodné číslo : ......................................................
 
Adresa : ......................................................................................................................
 
 
Kolektivní člen České gymnastické federace : .......................................................................
 
 
Závazně se přihlašuji na výše uvedený seminář, školení a doškolení rozhodčích pro skoky na trampolíně a zavazuji se zaplatit účastnický poplatek ve výši .......... Kč.
 
 
V ................................ dne ...................
 
Podpis : ............................................
 
Kolektivní člen ČGF (je-li přihlášený jeho členem) :
 
V ................................ dne ...................
 
Razítko a podpis : ............................................