Vzor přihlášky 

Semináře, školení a doškolení rozhodčích 2001

Termíny a místa konání :
(a) 10.-11. března 2001, zasedací místnost sokolovny Sokola Olomouc, třída 17. listopadu 1, Olomouc
(b) 24.-25. března 2001, zasedací místnost TJ Lokomotiva Liberec, Jablonecká 21, Liberec

Účast :
Semináře jsou určeny všem zájemcům z řad rozhodčích i nerozhodčích o získání, zopakování a prohloubení znalostí soutěžních pravidel pro skoky na trampolíně před zahájením soutěžní sezóny 2001

Semináře a školení se mohou zúčastnit také nečlenové České gymnastické federace a "netrampolinisté"

Získání kvalifikace :
Na závěr semináře mohou všichni zájemci absolvovat závěrečné zkoušky, jejichž úspěšným složením v plném rozsahu (písemný test a hodnocení provedení, obtížnosti a synchronnosti) získají účastníci starší 18 let kvalifikaci rozhodčího 1. třídy (platnost do 31.12.2006) a úspěšným složením závěrečné zkoušky bez hodnocení obtížnosti získají účastníci starší 16 let kvalifikaci rozhodčího 2. třídy (platnost do 31.12.2006)

Zvýšení, prodloužení a obnovení kvalifikace :
Úspěšným složením závěrečných zkoušek si mohou již dříve vyškolení rozhodčí zvýšit, prodloužit nebo obnovit kvalifikaci rozhodčích pro skoky na trampolíně

Přezkoušení před mezinárodním školením rozhodčích :
Přezkoušení z mezinárodních pravidel 2001 je podmínkou pro účast v mezinárodním školení rozhodčích 25.-27.5.2001 v Praze, které není určeno nově vyškoleným rozhodčím

Účastnický poplatek :
500,- Kč (členové kolektivních členů České gymnastické federace 400,- Kč) bude vybírán při prezenci před zahájením školení

Vedoucí školení :
ing. Vladimír Zeman

Lektoři :
Mgr. Marie Mišáková, ing. Vladimír Zeman

Ubytování :
(a) Ubytovna Sokola Olomouc, sokolovna, třída 17. listopadu 1, Olomouc, k dispozici lůžka bez lůžkovin a povlečení (vzít sebou vlastní spací pytel)
(b) Ubytovna TJ Lokomotiva Liberec, Jablonecká 21, Liberec

Stravování :
Nebude hromadně zajišťováno

Náklady :
Ubytování (max. 2 noclehy) a jízdné (vlak 2. třídy, autobus, při použití motorového vozidla ve výši jízdného vlakem 2. třídy nebo autobusem) budou hrazeny z účastnického poplatku. Stravování si hradí každý účastník sám

Přihlášky :
Zaslat písemně do 2.3.2001 (školení Olomouc) a do 16.3.2001 (školení Liberec) na adresu : Česká gymnastická federace, komise skoků na trampolíně, Atletická 100/2, P.O.Box 40, 160 17 Praha 6, tel. / fax 2 - 572 108 11

Technická ustanovení :
Školení a doškolení rozhodčích bude probíhat v souladu s Kvalifikačním řádem České gymnastické federace

Program :
pátek 9. a 23.3.2001do 22.00    příjezd
sobota 10. a 24.3.20019.00 - 18.00   výuka
 večer   samostudium
neděle 11. a 25.3.20009.00 - 11.00   výuka
 11.00 - 14.00   zkoušky
     odjezd

© KT ČGF, 20. února 2001