Sporttech  

Mistrovství České republiky 2016
Praha - Újezd - 14. května 2016

ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Zita Frydrychová (Trampolíny Liberec) 52,430
    A 23,400 3,1 16,555 43,055 24,900 12,4 15,250 52,550 95,605 24,600 12,4 15,430 52,430 148,035
2.   Naďa Palacká (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 45,900
    A 23,100 1,9 14,830 39,830 21,000 9,8 14,880 45,680 85,510 21,300 10,0 14,600 45,900 131,410
3.   Karolína Dolejšová (Trampolíny Liberec) 43,895
    A 24,900 1,9 14,485 41,285 6,300 2,9 4,395 13,595 54,880 21,600 8,1 14,195 43,895 98,775
4.   Michaela Bendová (Trampolíny Liberec) 43,195
    A 23,400 1,8 14,565 39,765 19,500 8,2 14,005 41,705 81,470 20,400 8,4 14,395 43,195 124,665
5.   Eliška Krausová (Sokol Kampa) 42,155
    A 20,100 1,6 13,055 34,755 20,700 7,9 13,185 41,785 76,540 21,000 7,9 13,255 42,155 118,695
6.   Aneta Čadová (Sokol Olomouc) 39,970
    A 20,400 1,4 12,430 34,230 20,400 6,8 12,825 40,025 74,255 20,400 6,8 12,770 39,970 114,225
7.   Kristýna Kubešová (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 39,370
    A 20,700 1,0 13,130 34,830 20,700 5,3 13,025 39,025 73,855 20,700 5,4 13,270 39,370 113,225
8.   Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 22,735
    A 24,900 1,8 15,025 41,725 21,000 9,5 14,240 44,740 86,465 10,200 5,0 7,535 22,735 109,200
9.   Denisa Lichtágová (Sokol Kampa) 46,690
    A 2,400 0,0 1,595 3,995 21,000 7,8 13,895 42,695 46,690  


MUŽI JEDNOTLIVCI
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Martin Pelc (Sokol Žižkov I.) 52,375
    A 26,700 2,5 16,620 45,820 20,400 15,0 15,800 51,200 97,020 21,300 15,0 16,075 52,375 149,395
2.   Adam Sült (Sokol Kampa) 51,125
    A 26,700 2,7 17,525 46,925 6,000 4,9 5,295 16,195 63,120 20,100 14,6 16,425 51,125 114,245
3.   Kryštof Bäumelt (Trampolíny Liberec) 49,670
    A 25,200 3,1 17,185 45,485 22,200 11,6 15,850 49,650 95,135 21,600 12,0 16,070 49,670 144,805
4.   Ladislav Riedl (Sokol Olomouc) 48,575
    A 24,300 1,5 15,615 41,415 22,200 11,4 15,825 49,425 90,840 21,900 11,4 15,275 48,575 139,415
5.   Michal Pelant (Trampolíny Liberec) 44,955
    A 24,600 1,5 16,380 42,480 18,300 11,2 15,535 45,035 87,515 17,700 11,2 16,055 44,955 132,470
6.   Lukáš Majer (Sokol Kampa) 39,065
    A 23,100 2,9 16,175 42,175 5,700 4,2 5,015 14,915 57,090 16,500 10,2 12,365 39,065 96,155
7.   Matěj Šefr (Trampolíny Liberec) 53,115
    A 21,900 1,2 15,800 38,900 7,800 1,5 4,915 14,215 53,115  
8.   Naim Ashhab (Sokol Kampa) 50,915
    A 25,800 2,9 16,890 45,590 1,800 1,7 1,825 5,325 50,915  


ŽENY SYNCHRONNÍ DVOJICE
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Naďa Palacká / Kateřina Solanská (TJ Rožnov pod Radhoštěm) 42,80
  A 16,10 17,40 1,5 35,00 8,40 11,00 6,6 26,00 61,00 14,30 18,80 9,7 42,80 103,80
2.   Karolína Dolejšová / Denisa Lichtágová (Trampolíny Liberec / Sokol Kampa) 38,90
  A 3,50 3,60 0,0 7,10 5,80 7,20 3,9 16,90 24,00 14,40 16,40 8,1 38,90 62,90
3.   Aneta Čadová / Eliška Krausová (Sokol Kampa / Sokol Olomouc) 36,90
  A 12,40 16,40 1,3 30,10 13,00 16,40 3,8 33,20 63,30 14,40 18,00 4,5 36,90 100,20


MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Michal Pelant / Ladislav Riedl (Trampolíny Liberec / Sokol Olomouc) 43,60
  A 15,80 18,00 1,5 35,30 14,80 18,40 9,6 42,80 78,10 15,20 18,80 9,6 43,60 121,70


MUŽI SYNCHRONNÍ DVOJICE
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Naim Ashhab / Adam Sült (Sokol Kampa) 43,60
  A 17,50 15,80 2,7 36,00 13,70 16,40 13,6 43,70 79,70 13,80 16,20 13,6 43,60 123,30
3.   Kryštof Bäumelt / Lukáš Majer (Trampolíny Liberec / Sokol Kampa) 42,30
  A 15,40 17,20 2,7 35,30 14,90 18,00 10,1 43,00 78,30 14,30 17,20 10,8 42,30 120,60