Sporttech  

Světové hry mládeže 2014
Daytona Beach (USA) - 13.-16. listopadu 2014

20.   Adam Michalko (Česká republika) 81,155
    C12 23,100 0,0 14,160 37,260 21,600 8,1 14,195 43,895 81,155  
45.   Lucie Bulanderová (Česká republika) 56,395
    C14 22,800 0,0 15,425 38,225 8,400 3,7 6,070 18,170 56,395  
43.   Denisa Lichtágová (Česká republika) 80,785
    C16 20,400 0,0 15,110 35,510 20,400 9,7 15,175 45,275 80,785  
47.   Karolína Dolejšová (Česká republika) 77,150
    C16 23,700 0,0 14,345 38,045 18,600 7,6 12,905 39,105 77,150  
52.   Kristýna Ulbrichtová (Česká republika) 48,760
    C16 23,100 0,0 14,420 37,520 4,800 2,3 4,140 11,240 48,760  
30.   Ladislav Riedl (Česká republika) 88,905
    C16 26,100 0,0 15,520 41,620 21,600 11,2 14,485 47,285 88,905  
34.   Michal Pelant (Česká republika) 84,885
    C16 22,800 0,0 15,565 38,365 21,900 9,4 15,220 46,520 84,885  
56.   Filip Hron (Česká republika) 39,515
    C16 24,000 0,0 15,515 39,515 0,000 0,0 0,000 0,000 39,515  
40.   Karolína Sikorová (Česká republika) 49,840
    B 23,100 0,0 14,995 38,095 5,400 1,8 4,545 11,745 49,840  
34.   Lukáš Majer (Česká republika) 87,655
    B 24,900 0,0 16,455 41,355 18,600 12,2 15,500 46,300 87,655  
42.   Aleš Kočvara (Česká republika) 73,050
    B 19,800 0,0 15,360 35,160 17,100 7,9 12,890 37,890 73,050  
14.   Lucie Bulanderová / Kristýna Ulbrichtová (Česká republika) 39,00
  0,00 0,00 0,0 0,00 14,60 17,60 6,8 39,00 39,00  
12.   Denisa Lichtágová / Karolína Sikorová (Česká republika) 40,40
  0,00 0,00 0,0 0,00 14,50 17,60 8,3 40,40 40,40  
12.   Ladislav Riedl / Michal Pelant (Česká republika) 39,20
  0,00 0,00 0,0 0,00 14,20 16,20 8,8 39,20 39,20