Přebor Sokola 2009
Dvůr Králové nad Labem - 24. května 2009

DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 8-11 LET
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Lucie Suráková (Sokol Žižkov I.) 73,200
    E 23,500 0,0 0,000 23,500 23,500 1,5 0,000 25,000 48,500 23,200 1,5 0,000 24,700  
2.   Denisa Lichtágová (Sokol Kampa) 72,600
    E 23,800 0,0 0,000 23,800 23,700 1,6 0,000 25,300 49,100 21,900 1,6 0,000 23,500  
3.   Hana Skulová (Sokol Olomouc) 68,800
    F 22,400 0,0 0,000 22,400 22,100 1,0 0,000 23,100 45,500 22,300 1,0 0,000 23,300  
4.   Edita Lichtágová (Sokol Kampa) 68,500
    F 22,200 0,0 0,000 22,200 22,300 0,8 0,000 23,100 45,300 22,400 0,8 0,000 23,200  
5.   Aneta Čadová (Sokol Olomouc) 67,500
    F 22,300 0,0 0,000 22,300 20,600 1,5 0,000 22,100 44,400 21,600 1,5 0,000 23,100  
6.   Barbora Fišerová (Sokol Dvůr Králové) 66,100
    F 22,100 0,0 0,000 22,100 21,300 0,8 0,000 22,100 44,200 21,100 0,8 0,000 21,900  
7.   Kateřina Mészárosová (Sokol Olomouc) 43,900
    F 22,100 0,0 0,000 22,100 20,800 1,0 0,000 21,800 43,900  
8.   Barbora Kubečková (Sokol Olomouc) 42,700
    E 21,200 0,0 0,000 21,200 20,100 1,4 0,000 21,500 42,700  
9.   Alena Baťová (Sokol Dvůr Králové) 41,900
    F 20,200 0,0 0,000 20,200 20,900 0,8 0,000 21,700 41,900  
10.   Natálie Dvořáková (Sokol Kampa) 41,800
    E 19,200 0,0 0,000 19,200 21,600 1,0 0,000 22,600 41,800  
11.   Emma Benýšková (Sokol Olomouc) 41,600
    F 21,500 0,0 0,000 21,500 19,500 0,6 0,000 20,100 41,600  
12.   Lucie Panochová (Sokol Dvůr Králové) 41,300
    F 19,300 0,0 0,000 19,300 21,200 0,8 0,000 22,000 41,300  
13.   Kateřina Tomíčková (Sokol Dvůr Králové) 40,600
    F 19,200 0,0 0,000 19,200 20,600 0,8 0,000 21,400 40,600  
14.   Johana Mayerová (Sokol Olomouc) 32,700
    F 11,000 0,0 0,000 11,000 20,900 0,8 0,000 21,700 32,700  


CHLAPCI JEDNOTLIVCI 8-11 LET
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Václav Hořejší (Sokol Kampa) 70,300
    E 22,200 0,0 0,000 22,200 22,900 1,6 0,000 24,500 46,700 22,600 1,0 0,000 23,600  
2.   Filip Majtán (Sokol Žižkov I.) 68,600
    E 22,100 0,0 0,000 22,100 21,800 2,4 0,000 24,200 46,300 19,900 2,4 0,000 22,300  
3.   Jakub Fanta (Sokol Žižkov I.) 67,700
    E 21,800 0,0 0,000 21,800 21,300 1,5 0,000 22,800 44,600 21,600 1,5 0,000 23,100  
4.   Ladislav Riedl (Sokol Olomouc) 67,400
    E 21,300 0,0 0,000 21,300 20,500 1,7 0,000 22,200 43,500 22,200 1,7 0,000 23,900  
5.   Ondřej Rausa (Sokol Dvůr Králové) 67,000
    D 21,100 0,0 0,000 21,100 20,500 2,6 0,000 23,100 44,200 20,200 2,6 0,000 22,800  
6.   Tomáš Větvička (Sokol Dvůr Králové) 66,500
    F 21,600 0,0 0,000 21,600 21,700 0,8 0,000 22,500 44,100 20,900 1,5 0,000 22,400  
7.   Petr Novotný (Sokol Olomouc) 42,600
    F 20,900 0,0 0,000 20,900 20,900 0,8 0,000 21,700 42,600  
8.   Jan Novotný (Sokol Olomouc) 23,500
    E 21,200 0,0 0,000 21,200 1,800 0,5 0,000 2,300 23,500  


DÍVKY JEDNOTLIVKYNĚ 12-15 LET
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Adéla Nováková (Sokol Kampa) 82,800
    B 20,800 0,0 0,000 20,800 23,400 7,8 0,000 31,200 52,000 23,000 7,8 0,000 30,800  
2.   Karolína Sikorová (Sokol Kampa) 79,000
    C 22,900 0,0 0,000 22,900 22,800 5,0 0,000 27,800 50,700 23,300 5,0 0,000 28,300  
3.   Iveta Krönerová (Sokol Olomouc) 76,300
    C 22,100 0,0 0,000 22,100 22,500 4,5 0,000 27,000 49,100 22,700 4,5 0,000 27,200  
4.   Zuzana Otavová (Sokol Žižkov I.) 73,100
    E 22,600 0,0 0,000 22,600 22,700 2,2 0,000 24,900 47,500 23,400 2,2 0,000 25,600  
5.   Alena Zapletalová (Sokol Olomouc) 71,200
    E 22,800 0,0 0,000 22,800 21,700 2,4 0,000 24,100 46,900 22,000 2,3 0,000 24,300  
6.   Nikol Fantová (Sokol Žižkov I.) 70,800
    E 22,600 0,0 0,000 22,600 22,200 2,4 0,000 24,600 47,200 21,200 2,4 0,000 23,600  
7.   Michaela Veličková (Sokol Olomouc) 46,500
    C 20,000 0,0 0,000 20,000 22,100 4,4 0,000 26,500 46,500  
8.   Martina Doležalová (Sokol Olomouc) 44,000
    D 21,700 0,0 0,000 21,700 19,900 2,4 0,000 22,300 44,000  
9.   Nela Marcinčíková (Sokol Kampa) 43,400
    C 19,400 0,0 0,000 19,400 20,500 3,5 0,000 24,000 43,400  
10.   Kamila Abrahamová (Sokol Kampa) 31,200
    C 19,100 0,0 0,000 19,100 9,900 2,2 0,000 12,100 31,200  


CHLAPCI JEDNOTLIVCI 12-15 LET
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Vojtěch Glaser (Sokol Kampa) 76,500
    B 20,400 0,0 0,000 20,400 21,600 7,2 0,000 28,800 49,200 20,100 7,2 0,000 27,300  
2.   Lukáš Majer (Sokol Kampa) 73,600
    C 21,800 0,0 0,000 21,800 20,500 4,7 0,000 25,200 47,000 21,300 5,3 0,000 26,600  
3.   František Handl (Sokol Olomouc) 72,500
    D 21,500 0,0 0,000 21,500 21,700 3,9 0,000 25,600 47,100 21,400 4,0 0,000 25,400  
4.   Martin Opatrný (Sokol Olomouc) 46,200
    E 4,200 0,0 0,000 4,200 17,800 2,1 0,000 19,900 24,100 19,600 2,5 0,000 22,100  


ŽENY JEDNOTLIVKYNĚ 16 LET A STARŠÍ
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Petra Anýžová (Sokol Žižkov I.) 89,400
    A 24,600 0,0 0,000 24,600 22,200 9,8 0,000 32,000 56,600 22,400 10,4 0,000 32,800  
2.   Ivana Krámová (Sokol Žižkov I.) 83,900
    A 22,500 0,0 0,000 22,500 22,500 7,9 0,000 30,400 52,900 23,100 7,9 0,000 31,000  
3.   Petra Rychterová (Sokol Dvůr Králové) 82,300
    B 23,300 0,0 0,000 23,300 22,800 6,2 0,000 29,000 52,300 23,800 6,2 0,000 30,000  
4.   Kateřina Zwingerová (Sokol Kampa) 82,300
    B 22,600 0,0 0,000 22,600 21,900 7,9 0,000 29,800 52,400 21,600 8,3 0,000 29,900  
5.   Zuzana Schmidtová (Sokol Kampa) 81,600
    A 22,800 0,0 0,000 22,800 19,800 8,1 0,000 27,900 50,700 22,800 8,1 0,000 30,900  
6.   Kateřina Šaldová (Sokol Žižkov I.) 69,000
    A 25,000 0,0 0,000 25,000 21,400 9,3 0,000 30,700 55,700 9,000 4,3 0,000 13,300  
7.   Monika Otavová (Sokol Žižkov I.) 49,900
    A 22,300 0,0 0,000 22,300 21,100 6,5 0,000 27,600 49,900  
8.   Veronika Oplová (Sokol Žižkov I.) 49,200
    D 22,800 0,0 0,000 22,800 22,400 4,0 0,000 26,400 49,200  


MUŽI JEDNOTLIVCI 16 LET A STARŠÍ
 
    S ps    ko  tof    PS    vs    ko  tof    VS   ROZ  fs    ko  tof    FS    CEL   

1.   Petr Dufek (Sokol Kampa) 101,300
    A 26,800 0,0 0,000 26,800 23,800 13,7 0,000 37,500 64,300 23,100 13,9 0,000 37,000  
2.   Naim Ashhab (Sokol Kampa) 98,300
    B 25,400 0,0 0,000 25,400 22,800 13,5 0,000 36,300 61,700 23,100 13,5 0,000 36,600  
3.   Martin Pelc (Sokol Žižkov I.) 51,300
    A 25,200 0,0 0,000 25,200 11,400 7,1 0,000 18,500 43,700 4,400 3,2 0,000 7,600  


DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 8-11 LET
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Lucie Panochová / Kateřina Tomíčková (Sokol Dvůr Králové) 94,10
  F 13,90 16,80 0,0 30,70 14,00 18,00 0,8 32,80 63,50 14,40 15,40 0,8 30,60  
2.   Aneta Čadová / Barbora Kubečková (Sokol Olomouc) 94,10
  F 14,00 16,60 0,0 30,60 14,40 17,00 0,8 32,20 62,80 14,70 15,80 0,8 31,30  
3.   Natálie Dvořáková / Denisa Lichtágová (Sokol Kampa) 67,90
  E 14,10 14,80 0,0 28,90 13,40 14,20 1,0 28,60 57,50 5,60 4,00 0,8 10,40  
4.   Alena Baťová / Barbora Fišerová (Sokol Dvůr Králové) 89,10
  F 13,40 14,20 0,0 27,60 13,10 14,80 0,6 28,50 56,10 14,80 17,40 0,8 33,00  
5.   Emma Benýšková / Johana Mayerová (Sokol Olomouc) 86,50
  F 13,90 13,40 0,0 27,30 13,40 14,20 0,8 28,40 55,70 13,80 16,20 0,8 30,80  
6.   Kateřina Mészárosová / Hana Skulová (Sokol Olomouc) 58,30
  F 14,30 13,40 0,0 27,70 0,00 0,00 0,0 0,00 27,70 14,60 15,20 0,8 30,60  


CHLAPCI SYNCHRONNÍ DVOJICE 8-11 LET
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Jakub Fanta / Filip Majtán (Sokol Žižkov I.) 91,60
  E 14,90 12,60 0,0 27,50 15,10 16,20 1,5 32,80 60,30 15,40 14,40 1,5 31,30  
2.   František Handl / Martin Opatrný (Sokol Olomouc) 89,30
  E 13,90 15,20 0,0 29,10 13,80 14,40 2,5 30,70 59,80 12,80 14,20 2,5 29,50  
3.   Ondřej Rausa / Tomáš Větvička (Sokol Dvůr Králové) 85,40
  F 13,30 13,00 0,0 26,30 14,20 14,80 0,8 29,80 56,10 13,70 14,80 0,8 29,30  
4.   Jan Novotný / Ladislav Riedl (Sokol Olomouc) 89,20
  F 14,20 12,40 0,0 26,60 14,30 13,60 0,8 28,70 55,30 14,70 18,40 0,8 33,90  


DÍVKY SYNCHRONNÍ DVOJICE 12-15 LET
 
  S ps    sy    ko  PS    vs    sy    ko  VS    ROZ  fs    sy    ko  FS    CEL   

1.   Iveta Krönerová / Michaela Veličková (Sokol Olomouc) 102,20
  D 15,20 17,40 0,0 32,60 15,10 16,00 2,8 33,90 66,50 15,10 17,80 2,8 35,70  
2.   Martina Doležalová / Alena Zapletalová (Sokol Olomouc) 97,80
  E 14,40 16,80 0,0 31,20 14,20 16,80 1,5 32,50 63,70 14,40 18,20 1,5 34,10  
3.   Zuzana Otavová / Lucie Suráková (Sokol Žižkov I.) 96,30
  E 15,20 14,00 0,0 29,20 15,40 17,40 1,5 34,30 63,50 15,50 15,80 1,5 32,80  
4.   Kamila Abrahamová / Nela Marcinčíková (Sokol Kampa) 88,20
  C 11,80 12,80 0,0 24,60 13,90 15,40 3,4 32,70 57,30 14,10 13,40 3,4 30,90