Akademické mistrovství České republiky 2010 ve skocích na trampolíně
Liberec 28.05.2010


Soutěž :
Akademické mistrovství vysokých škol České republiky ve skocích na trampolíně jednotlivců pro rok 2010

Pořadatel : Technická univerzita v Liberci a Univerzita Karlova v Praze

Technické provedení : Fakulta pedagogická, Katedra tělesné výchovy, Fakulta tělesné výchovy a sportu

Datum konání : pátek, 28. května 2010

Místo konání :
Tipsport Aréna v Liberci - Gymnastická hala, Jeronýmova ulice 570/22, Liberec 7

Vedoucí činovníci :
Mgr. Eva Hložková (ředitel soutěže), Mgr. Jan Chrudimský (hlavní organizátor), ing. Miroslav Patrman (organizace soutěže ve skocích na trampolíně), Jiří Kotrba (vrchní rozhodčí pro skoky na trampolíně)

Závodní kancelář : Tipsport Aréna - Gymnastická hala, Jeronýmova ulice 570/22, Liberec 7

Losování : proběhlo po uzávěrce přihlášek na katedře Gymnastiky FTVS v Praze dne 24.05.2010

Technická ustanovení :
- Systém soutěže : soutěž jednotlivců
- Kategorie : ženy, muži
- Obsah soutěže : povinná sestava (pouze provedení), desetiprvková volná sestava (provedení + obtížnost bez omezení), desetiprvková finálová sestava (provedení + obtížnost bez omezení). Deset finalistů, body za kvalifikaci a finále se sčítají. Obtížnost opakovaného prvku se nepočítá.

Povinná sestava :

      1.  1/4 salta vzad s 1/2 vrutem do lehu vpředu       0,2
      2.  vztyk       0,1
      3.  skok přímý skrčmo (skrčka)       0,0
      4.  1/1 salto vzad skrčmo       0,5
      5.  skok přímý do sedu (sed)       0,0
      6.  ze sedu skok přímý s 1/2 vrutem do sedu       0,1
      7.  ze sedu vztyk s 1/2 vrutem       0,1
      8.  skok přímý schylmo roznožný (roznožka)       0,0
      9.  skok přímý schylmo (schylka)       0,0
    10.  1/1 salto vzad schylmo nebo 1/1 salto vpřed libovolně       0,6 nebo 0,5
            1,6 nebo 1,5

Námitky : Přijímají se námitky pouze technického rázu.
Odvolání : Odvolání proti verdiktu rozhodčích za poplatek 500,- Kč.

Rozhodčí :

 VR  Jiří KotrbaSEK LBC   
  Monika Moravová Lubomír Kelnar Tereza Vykouřilová
  Kateřina DoleželováKateřina Vepřeková   

Náklady :
Cestovné studentů na náklady vysílající složky. Nominovaným rozhodčím bude cestovné hrazeno dle ekonomických zásad pro organizování AM 2008 viz http://www.caus.cz/souteze/akademicka-mistrovstvi-cr/ekonomicke-zasady.

Časový program :

    08.00-08.30     prezentace závodníků a závodnic ve skocích na trampolíně
    09.00-09.20     rozcvičení
    09.10-09.20     porada trenérů a rozhodčích
    09.30     slavnostní zahájení - nástup (všichni)
    09.35-11.50     soutěž muži skoky na trampolíně (a SG ženy)
soutěž ženy ve skocích na trampolíně (a SG muži)
    12.00     vyhlášení výsledků v SG a skocích na trampolíně
    12.30     ukončení

Startovní pořadí :

MUŽI   ŽENY
  Jméno     Jméno
Martin Šrámek TUL FP   Krejčíková Eva TUL FP
Pavel Štefela VŠE   Tereza Novotná TUL FP
Adam Šrámek TUL FP   Zuzana Havelková VŠB-TU
Jan Pochobradský UK FTVS   Eliška Krausov MFF-UK
Daniel Komarov UK FTVS   Zuzana Routová ČVUT/FSv
Jan Podpěra TUL FP   Hana Makaloušová UP/FTK
Radim Novák TUL FP       
Tomáš Brzek TUL FP        
Jan Šrámek TUL FP        

Doprava do Tipsport arény :
1. Od ČD a ČSAD tramvají č. 2,3 směr Dolní Hanychov, vystoupit 3. stanici „Staré Pekárny“, přejdete koleje, ul. Kralickou k hotelu „Ráj“, dále ul. „U Školy“ke komplexu Tipsport Aréna
2. Od autobusové linky z terminálu Vágnerova č. 36, zastávka Zimní stadion. č. 13, 24, 26, zastávka Čechova.